Imagen del producto

Amoxidal 750Mg

20 Comprimidos
Amoxicilina 750Mg-Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$686
$515 c/rec.
{
  "itemid": "345",
  "name": "Amoxidal 750Mg",
  "originalname": "AMOXIDAL 750 MG 20 COMP",
  "subname": "20 Comprimidos",
  "description": "Amoxicilina 750Mg-Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Amoxicilina 750Mg-Antibi\u00f3tico 20 Comprimidos Amoxidal 750Mg",
  "itemgroup": "Antibi\u00f3tico",
  "baseprice": "686",
  "preprice": "515",
  "aveprice": "618",
  "nameseo": "amoxidal-750mg-20-comprimidos",
  "cbar": "7730698002705",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/3a4ae1d39c0cdf60bfa150bb175815a3.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "20688",
  "updatedsoftware": "1719838806",
  "updated": "1656095898",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "3268",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "454",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2953",
      "drugname": "Amoxicilina 750Mg",
      "itemid": "345"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Fabamox Duo 1gr

14 comprimidos
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Phs Pharmaservice
Precio
$1303
{
  "itemid": "348",
  "name": "Fabamox Duo 1gr",
  "originalname": "FABAMOX DUO 1 GRS.X14COMP",
  "subname": "14 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico fabamox duo 14 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "1303",
  "preprice": "1303",
  "aveprice": "1044",
  "nameseo": "fabamox-duo-1gr-14-comprimidos",
  "cbar": "7798032933580",
  "brandid": "144",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/f6944c9f8774dbab78ae35ad7c99366d.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "58182",
  "updatedsoftware": "1709276245",
  "updated": "1633548378",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "2797",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Phs Pharmaservice",
  "brandseo": "phs-pharmaservice",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "457",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2584",
      "drugname": "amoxicilina 875 - acido clavulanico",
      "itemid": "348"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Amoxidal 750Mg

10 Comprimidos
Amoxicilina 750Mg-Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$458
$344 c/rec.
{
  "itemid": "344",
  "name": "Amoxidal 750Mg",
  "originalname": "AMOXIDAL 750 MG 10 COMP",
  "subname": "10 Comprimidos",
  "description": "Amoxicilina 750Mg-Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Amoxicilina 750Mg-Antibi\u00f3tico 10 Comprimidos Amoxidal 750Mg ",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "458",
  "preprice": "344",
  "aveprice": "415",
  "nameseo": "amoxidal-750mg-10-comprimidos",
  "cbar": "7730698002132",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/b4fb153e3c924551687ff2fe2e0f9867.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "10904",
  "updatedsoftware": "1719838806",
  "updated": "1656095903",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "2741",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "453",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2954",
      "drugname": "Amoxicilina 750Mg",
      "itemid": "344"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Moxifar 750

20 comprimidos
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Spefar
Precio
$729
$546 c/rec.
{
  "itemid": "404",
  "name": "Moxifar 750",
  "originalname": "MOXIFAR 750 MG 20 COMP",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico moxifar 750 20 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "729",
  "preprice": "546",
  "aveprice": "619",
  "nameseo": "moxifar-750-20-comprimidos",
  "cbar": "7730900571791",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/c82b0e6769dde3b32096dae39aa17fad.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "34702",
  "updatedsoftware": "1719835204",
  "updated": "1656096958",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "2740",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "536",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2977",
      "drugname": "amoxicilina 750",
      "itemid": "404"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Moxifar 750

10 comprimidos
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Spefar
Precio
$460
$345 c/rec.
{
  "itemid": "403",
  "name": "Moxifar 750",
  "originalname": "MOXIFAR 750 MG 10 COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico moxifar 750 10 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "460",
  "preprice": "345",
  "aveprice": "391",
  "nameseo": "moxifar-750-10-comprimidos",
  "cbar": "7730900571739",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/766fb14d7d6b82cf4b4e1fdbc3f594c3.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "34748",
  "updatedsoftware": "1719835204",
  "updated": "1656096951",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "2481",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "535",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2976",
      "drugname": "amoxicilina 750",
      "itemid": "403"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Amoxidal 750Mg

100ML
Amoxicilina 750Mg En Suspensión, Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$823
$617 c/rec.
{
  "itemid": "2219",
  "name": "Amoxidal 750Mg",
  "originalname": "AMOXIDAL 750 MG SUSP 100M",
  "subname": "100ML",
  "description": "Amoxicilina 750Mg En Suspensi\u00f3n, Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Amoxicilina 750Mg En Suspensi\u00f3n, Antibi\u00f3tico 100 ML Amoxidal 750Mg ",
  "itemgroup": "Antibi\u00f3tico",
  "baseprice": "823",
  "preprice": "617",
  "aveprice": "807",
  "nameseo": "amoxidal-750mg-100ml",
  "cbar": "7730698016146",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/2cbeadbf0e1688fa3954e1d8f8bd3571.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "56831",
  "updatedsoftware": "1719838807",
  "updated": "1656098111",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "2475",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "2023",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2990",
      "drugname": "Amoxicilina 750Mg",
      "itemid": "2219"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Tobrex Gotas

5ml
antibiótico, solución oftalmica

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Alcon Uruguaya
Precio
$970
$727 c/rec.
{
  "itemid": "276",
  "name": "Tobrex Gotas",
  "originalname": "TOBREX GOTAS OFTALMICAS",
  "subname": "5ml",
  "description": "antibiotico, solucion oftalmica",
  "searchkey": "antibiotico, solucion oftalmica tobrex 5ml",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "970",
  "preprice": "727",
  "aveprice": "782",
  "nameseo": "tobrex-gotas-5ml",
  "cbar": "7612797491348",
  "brandid": "76",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/1394daf547538291b1a48fd083f448cb.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "4115",
  "updatedsoftware": "1719597604",
  "updated": "1656097325",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "2076",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Alcon Uruguaya",
  "brandseo": "alcon-uruguaya",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "366",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2984",
      "drugname": "tobramicina 3%",
      "itemid": "276"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Moxifar 500

70g
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Spefar
Precio
$672
$503 c/rec.
{
  "itemid": "406",
  "name": "Moxifar 500",
  "originalname": "MOXIFAR 500 MG SUSP.70ML",
  "subname": "70g",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico moxifar 500 70g",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "672",
  "preprice": "503",
  "aveprice": "539",
  "nameseo": "moxifar-500-70g",
  "cbar": "7730900571067",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/63ddc91563a7d981eedcc1943aa66ec7.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "6716",
  "updatedsoftware": "1719835203",
  "updated": "1656096975",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1928",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "538",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2979",
      "drugname": "amoxicilina 500",
      "itemid": "406"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Moxifar 500

16 comprimidos
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Spefar
Precio
$616
$462 c/rec.
{
  "itemid": "402",
  "name": "Moxifar 500",
  "originalname": "MOXIFAR 500 MG 16 COMP",
  "subname": "16 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico moxifar 500 16 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "616",
  "preprice": "462",
  "aveprice": "538",
  "nameseo": "moxifar-500-16-comprimidos",
  "cbar": "7730900571029",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/075469dd696a4ea8c5a2c32531bd7801.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "6711",
  "updatedsoftware": "1719835203",
  "updated": "1656096945",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1914",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "534",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2975",
      "drugname": "amoxicilina 500",
      "itemid": "402"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Amoxicilina 500Mg-Chile

18 Comprimidos
Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Teva
Precio
$504
$378 c/rec.
{
  "itemid": "171",
  "name": "Amoxicilina 500Mg-Chile",
  "originalname": "AMOXICILINA 500M18C-CHILE",
  "subname": "18 Comprimidos",
  "description": "Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Antibi\u00f3tico Amoxicilina 500Mg-Chile 18 Comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "504",
  "preprice": "378",
  "aveprice": "446",
  "nameseo": "amoxicilina-500mg-chile-18-comprimidos",
  "cbar": "7730924878821",
  "brandid": "61",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/115d68a41ebdd4fb268bc17842c2a6b1.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "39804",
  "updatedsoftware": "1715000147",
  "updated": "1656095390",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1608",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Teva",
  "brandseo": "teva",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/61.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "232",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2948",
      "drugname": "Amoxicilina 500Mg",
      "itemid": "171"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Azitromicina 500

6 comprimidos
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Ion
Precio
$735
$551 c/rec.
{
  "itemid": "222",
  "name": "Azitromicina 500 ",
  "originalname": "AZITROMICINA ION 500X6COM",
  "subname": "6 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico azitromicina 500 6 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "735",
  "preprice": "551",
  "aveprice": "624",
  "nameseo": "azitromicina-500-6-comprimidos",
  "cbar": "7730700003836",
  "brandid": "104",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/a18fec341f48fb1235d0d099e9c3ef4d.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "58768",
  "updatedsoftware": "1721131204",
  "updated": "1656096380",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1274",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Ion",
  "brandseo": "ion",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "296",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2960",
      "drugname": "azitromicina",
      "itemid": "222"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Mupax crema

15g
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Lazar
Precio
$682
$512 c/rec.
{
  "itemid": "269",
  "name": "Mupax crema",
  "originalname": "MUPAX CREMA 15 GRS.",
  "subname": "15g",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico mupax crema 15g",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "682",
  "preprice": "512",
  "aveprice": "556",
  "nameseo": "mupax-crema-15-grs",
  "cbar": "7795347970958",
  "brandid": "117",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/9e2377befb416aeee413a58d42566ee2.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "24694",
  "updatedsoftware": "1714546554",
  "updated": "1591992960",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1093",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Lazar",
  "brandseo": "lazar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/117.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "357",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "373",
      "drugname": "mupirocina 2%",
      "itemid": "269"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Trimox

20 comprimidos
antibiótico bactericida

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Urufarma
Precio
$464
$348 c/rec.
{
  "itemid": "458",
  "name": "Trimox",
  "originalname": "TRIMOX 20 COMP.",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "antibiotico bactericida",
  "searchkey": "antibiotico bactericida trimox 20 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "464",
  "preprice": "348",
  "aveprice": "419",
  "nameseo": "trimox-20-comprimidos",
  "cbar": "7730564807021",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ddf59f2d65f935a3b89fb04fa4a54df3.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "36294",
  "updatedsoftware": "1715000147",
  "updated": "1656097353",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1090",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "598",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2986",
      "drugname": "trimetoprim - sulfametoxazol",
      "itemid": "458"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ciprofloxacina 500mg

16 comprimidos
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Lazar
Precio
$923
$692 c/rec.
{
  "itemid": "265",
  "name": "Ciprofloxacina 500mg",
  "originalname": "CIPROFLOXAC.500X16C.LAZAR",
  "subname": "16 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico ciprofloxacina 500 16 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "923",
  "preprice": "692",
  "aveprice": "796",
  "nameseo": "ciprofloxacina-500mg-16-comprimidos",
  "cbar": "7730751915034",
  "brandid": "117",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/70ce5aed5407ef9e196a86a59edfad3b.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "8599",
  "updatedsoftware": "1714546554",
  "updated": "1656096595",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1051",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Lazar",
  "brandseo": "lazar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/117.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "353",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2966",
      "drugname": "ciprofloxacina 500mg",
      "itemid": "265"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Furanpur 100mg

30 comprimidos
antibiótico de vias urinarias

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Icu Vita
Precio
$657
$493 c/rec.
{
  "itemid": "211",
  "name": "Furanpur 100mg",
  "originalname": "FURANPUR 100 MG 30 COMP",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "antibiotico de vias urinarias",
  "searchkey": "antibiotico de vias urinarias furanpur 100 30 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "657",
  "preprice": "493",
  "aveprice": "583",
  "nameseo": "furanpur-100mg-30-comprimidos",
  "cbar": "7730912541379",
  "brandid": "105",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/d65c200bd0e6957316c9353b3cce4b4c.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "3289",
  "updatedsoftware": "1704092337",
  "updated": "1656096885",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1003",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Icu Vita",
  "brandseo": "icu-vita",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/105.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "283",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2974",
      "drugname": "nitrofurantoina",
      "itemid": "211"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Moxifar Plus

10 comprimidos
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Spefar
Precio
$998
$749 c/rec.
{
  "itemid": "405",
  "name": "Moxifar Plus ",
  "originalname": "MOXIFAR PLUS 10 COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico moxifar plus 10 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "998",
  "preprice": "749",
  "aveprice": "852",
  "nameseo": "moxifar-plus-10-comprimidos",
  "cbar": "7730900572538",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/2f1e3f9f2e4a93e728da45993669afa8.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "51915",
  "updatedsoftware": "1719835204",
  "updated": "1656096967",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "883",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "537",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2978",
      "drugname": "amoxicilina - sulbactam",
      "itemid": "405"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Tiaxal Crema

5g
antialergica -antimicotica - antibiotica -antiinflamatoria

Venta libre
Gramon Bago
Precio
$362
{
  "itemid": "155",
  "name": "Tiaxal Crema ",
  "originalname": "TIAXAL CREMA 5 GR",
  "subname": "5g",
  "description": "antialergica -antimicotica - antibiotica -antiinflamatoria",
  "searchkey": "antialergica -antimicotica - antibiotica -antiinflamatoria tiaxal crema 5g",
  "itemgroup": "antialergico, antimicotico, antiinflamatorio, antibiotico",
  "baseprice": "362",
  "preprice": "362",
  "aveprice": "300",
  "nameseo": "tiaxal-crema",
  "cbar": "7730599504063",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/50580f0ea8dcc1376f167788f75634cb.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "1105",
  "updatedsoftware": "1720443603",
  "updated": "1630081703",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "881",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "205",
  "catid": "4",
  "catname": "antialergico",
  "catnameseo": "antialergico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "4",
      "catname": "antialergico",
      "catnameseo": "antialergico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "5",
      "catname": "antimicotico",
      "catnameseo": "antimicotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2488",
      "drugname": "betametasona - gentamicina - nistatina - tolnaftato",
      "itemid": "155"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Macril crema

20g
corticoide - antibiótico - antimicótico

antimicótico , corticoide , antibiótico
antimicótico , corticoide , antibiótico
Venta libre
Urufarma
Precio
$829
$622 c/rec.
{
  "itemid": "470",
  "name": "Macril crema",
  "originalname": "MACRIL CREMA X 20 GR.",
  "subname": "20g ",
  "description": "corticoide - antibiotico - antimicotico",
  "searchkey": "corticoide - antibiotico - antimicotico macril crema 20g ",
  "itemgroup": "antimicotico, corticoide , antibiotico",
  "baseprice": "829",
  "preprice": "622",
  "aveprice": "621",
  "nameseo": "macril-crema-x-20-gr",
  "cbar": "7793742001437",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/dc96aa320f5d5f4f5cf5e9cf7feb5d65.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "17411",
  "updatedsoftware": "1715000147",
  "updated": "1593554524",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "853",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "620",
  "catid": "5",
  "catname": "antimicotico",
  "catnameseo": "antimicotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "5",
      "catname": "antimicotico",
      "catnameseo": "antimicotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "19",
      "catname": "corticoide ",
      "catnameseo": "corticoide",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "613",
      "drugname": "betametasona - gentamicina - miconazol",
      "itemid": "470"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Trimox forte

10 comprimidos
antibiótico bactericida

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Urufarma
Precio
$493
$370 c/rec.
{
  "itemid": "456",
  "name": "Trimox forte",
  "originalname": "TRIMOX F X 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antibiotico bactericida",
  "searchkey": "antibiotico bactericida trimox forte 10 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "493",
  "preprice": "370",
  "aveprice": "446",
  "nameseo": "trimox-forte-10-comprimidos",
  "cbar": "7730564808028",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/a49aed3569886c8e37eae12eb996b20a.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "36295",
  "updatedsoftware": "1715000147",
  "updated": "1656097348",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "793",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "595",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2985",
      "drugname": "trimetoprim - sulfametoxazol",
      "itemid": "456"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Cisterak 500

10 comprimidos
antibiótico

antibacteriano , antibiótico
antibacteriano , antibiótico
Venta libre
Celsius
Precio
$525
$394 c/rec.
{
  "itemid": "65",
  "name": "Cisterak 500 ",
  "originalname": "CISTERAK 500 MG. 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico cisterak 500 10 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "525",
  "preprice": "394",
  "aveprice": "481",
  "nameseo": "cisterak-500-10-comprimidos",
  "cbar": "7730607006268",
  "brandid": "7",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/7ae5c067de5403eefaf89875e55a52ec.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "1019",
  "updatedsoftware": "1719838804",
  "updated": "1656096651",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "780",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Celsius",
  "brandseo": "celsius",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/7.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "1315",
  "catid": "27",
  "catname": "antibacteriano",
  "catnameseo": "antibacteriano",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "27",
      "catname": "antibacteriano",
      "catnameseo": "antibacteriano",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2969",
      "drugname": "ciprofloxacina 500mg",
      "itemid": "65"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ginplus

10 ovulos
antiparasitario antibiótico

antiparasitario
antiparasitario
Venta libre
Brandt
Precio
$875
$657 c/rec.
{
  "itemid": "50",
  "name": "Ginplus ",
  "originalname": "GINPLUS OVULOS X 10",
  "subname": "10 ovulos",
  "description": "antiparasitario antibiotico",
  "searchkey": "antiparasitario antibiotico ginplus 10 ovulos",
  "itemgroup": "antibiotico, antiparasitario",
  "baseprice": "875",
  "preprice": "657",
  "aveprice": "759",
  "nameseo": "ginplus",
  "cbar": "7795338992679",
  "brandid": "54",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/bb4316b69abaf3c32449531ace50cc69.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "30603",
  "updatedsoftware": "1709276244",
  "updated": "1630077534",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "766",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Brandt",
  "brandseo": "brandt",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/54.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "70",
  "catid": "33",
  "catname": "antiparasitario",
  "catnameseo": "antiparasitario",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "33",
      "catname": "antiparasitario",
      "catnameseo": "antiparasitario",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2386",
      "drugname": "metronidazol -miconazol -neomicina -centella asiatica",
      "itemid": "50"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Arzomicin 500mg

3 capsulas
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Urufarma
Precio
$514
$386 c/rec.
{
  "itemid": "447",
  "name": "Arzomicin 500mg",
  "originalname": "ARZOMICIN 500 MG X 3 CAPS",
  "subname": "3 capsulas",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico arzomicin 500 3 capsulas",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "514",
  "preprice": "386",
  "aveprice": "450",
  "nameseo": "arzomicin-500mg-3-capsulas",
  "cbar": "7730564009128",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/46ef3b7907ef0b1bb3448a46a6b09a18.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "13843",
  "updatedsoftware": "1715705733",
  "updated": "1656096338",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "736",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "585",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2957",
      "drugname": "azitromicina",
      "itemid": "447"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Cefuroxime Ion 500mg

16 comprimidos
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Ion
Precio
$1269
$952 c/rec.
{
  "itemid": "226",
  "name": "Cefuroxime Ion 500mg",
  "originalname": "CEFUROXIME ION 500x16COMP",
  "subname": "16 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico cefuroxime ion 500 16 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "1269",
  "preprice": "952",
  "aveprice": "1077",
  "nameseo": "cefuroxime-ion-500mg-16-comprimidos",
  "cbar": "7730700003546",
  "brandid": "104",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/5d679cc5b57e713069797b92c14f8e16.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "53483",
  "updatedsoftware": "1710766618",
  "updated": "1656096578",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "732",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Ion",
  "brandseo": "ion",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "300",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2965",
      "drugname": "cefuroxime ",
      "itemid": "226"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Amoxidal 500Mg

16 Comprimidos
Amoxicilina-Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$615
$461 c/rec.
{
  "itemid": "346",
  "name": "Amoxidal 500Mg",
  "originalname": "AMOXIDAL 500 MG 16 COMP",
  "subname": "16 Comprimidos",
  "description": "Amoxicilina-Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Amoxicilina-Antibi\u00f3tico 16 Comprimidos Amoxidal 500Mg Via Oral",
  "itemgroup": "Antibi\u00f3tico",
  "baseprice": "615",
  "preprice": "461",
  "aveprice": "556",
  "nameseo": "amoxidal-500mg-16-comprimidos",
  "cbar": "7730698002125",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/20e29aea4f86320d421ca368794ccaec.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "10905",
  "updatedsoftware": "1719838806",
  "updated": "1656095468",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "720",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "455",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2949",
      "drugname": "Amoxicilina 500Mg",
      "itemid": "346"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Moxifar Plus

20 Comprimidos
Antibiótico, Amoxicilina 875Mg-Sulbactam 125Mg

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Spefar
Precio
$1470
$1102 c/rec.
{
  "itemid": "1694",
  "name": "Moxifar Plus",
  "originalname": "MOXIFAR PLUS 20 COMP",
  "subname": "20 Comprimidos",
  "description": "Antibi\u00f3tico, Amoxicilina 875Mg-Sulbactam 125Mg",
  "searchkey": "Moxifar Plus 20 Comprimidos Antibi\u00f3tico Amoxicilina 875Mg Sulbactam 125Mg",
  "itemgroup": "Antibi\u00f3tico",
  "baseprice": "1470",
  "preprice": "1102",
  "aveprice": "1242",
  "nameseo": "moxifar-plus-20-comprimidos",
  "cbar": "7730900572545",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/d0869fc055b40b154ccdba48f2373650.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "51914",
  "updatedsoftware": "1719835204",
  "updated": "1656097093",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "705",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "2022",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2980",
      "drugname": "Amoxicilina 875Mg-Sulbactam 125Mg",
      "itemid": "1694"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Bio-Dress Apósito x2

2 apósitos de 10x10 cm
tratamiento quemaduras, ulceras y escaras

cicatrizante
cicatrizante
Venta libre
Apiter
Precio
$413
{
  "itemid": "29",
  "name": "Bio-Dress Ap\u00f3sito x2",
  "originalname": "BIO-DRESS APOSITO SOBREX2",
  "subname": "2 apositos de 10x10 cm",
  "description": "tratamiento quemaduras, ulceras y escaras",
  "searchkey": "tratamiento quemaduras, ulceras y escaras bio-dress 2 apositos de 10x10 cm",
  "itemgroup": "antibiotico, cicatrizante",
  "baseprice": "413",
  "preprice": "413",
  "aveprice": "340",
  "nameseo": "bio-dress-aposito-x2",
  "cbar": "7730512854602",
  "brandid": "34",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/8f68a52375cb857703a98db967a4fb08.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "24944",
  "updatedsoftware": "1714672552",
  "updated": "1630076515",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "702",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Apiter",
  "brandseo": "apiter",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/34.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "35",
  "catid": "26",
  "catname": "cicatrizante",
  "catnameseo": "cicatrizante",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "26",
      "catname": "cicatrizante",
      "catnameseo": "cicatrizante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2368",
      "drugname": "neomicina + polimixina B",
      "itemid": "29"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Furanpur 50mg

30 comprimidos
antibiótico de vias urinarias

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Icu Vita
Precio
$575
$432 c/rec.
{
  "itemid": "210",
  "name": "Furanpur 50mg",
  "originalname": "FURANPUR 50 MG 30 COMP",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "antibiotico de vias urinarias",
  "searchkey": "antibiotico de vias urinarias furanpur 50 30 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "575",
  "preprice": "432",
  "aveprice": "509",
  "nameseo": "furanpur-50mg-30-comprimidos",
  "cbar": "7730912541362",
  "brandid": "105",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/52a8b730ebd7332f3f383af5233c2edc.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "3288",
  "updatedsoftware": "1704092337",
  "updated": "1656096879",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "698",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Icu Vita",
  "brandseo": "icu-vita",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/105.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "282",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2973",
      "drugname": "nitrofurantoina",
      "itemid": "210"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Amoxidal 500mg Suspensión

Polvo Para Preparar 70ML
Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$612
$459 c/rec.
{
  "itemid": "343",
  "name": "Amoxidal 500mg Suspensi\u00f3n",
  "originalname": "AMOXIDAL 500 MG SUSP 70ML",
  "subname": "Polvo Para Preparar 70ML",
  "description": "Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Antibi\u00f3tico Polvo Para Preparar 70ML Amoxidal 500mg Suspensi\u00f3n",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "612",
  "preprice": "459",
  "aveprice": "556",
  "nameseo": "amoxidal-500mg-suspension-polvo-para-preparar-70ml",
  "cbar": "7730698004372",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/4e632b3e682d2ff22e25324f638b9c63.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "45738",
  "updatedsoftware": "1719838806",
  "updated": "1656095752",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "580",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "452",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2952",
      "drugname": "Amoxicilina 500Mg",
      "itemid": "343"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Amoxidal Plus C12

14 comprimidos
antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$1365
$1024 c/rec.
{
  "itemid": "347",
  "name": "Amoxidal Plus C12",
  "originalname": "AMOXIDAL PLUS C12 X14COMP",
  "subname": "14 comprimidos",
  "description": "antibiotico",
  "searchkey": "antibiotico amoxidal plus 14 comprimidos",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "1365",
  "preprice": "1024",
  "aveprice": "1332",
  "nameseo": "amoxidal-plus-c12-14-comprimidos",
  "cbar": "7730698021614",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/458cfc586549b718daeb00d5cdc30fe3.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "48835",
  "updatedsoftware": "1719838807",
  "updated": "1656096309",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "565",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "456",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2956",
      "drugname": "amoxicilina 875 - acido clavulanico",
      "itemid": "347"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ciriax otic

5ml
bactericida

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$427
$321 c/rec.
{
  "itemid": "373",
  "name": "Ciriax otic",
  "originalname": "CIRIAX OTIC GOTAS 5 ML.",
  "subname": "5ml",
  "description": "bactericida",
  "searchkey": "bactericida ciriax otic 5ml",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "427",
  "preprice": "321",
  "aveprice": "419",
  "nameseo": "ciriax-otic-5ml",
  "cbar": "7730698004396",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/91eaa3bcb5fa41387b5493008313c725.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "3879",
  "updatedsoftware": "1719838806",
  "updated": "1656096633",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "532",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "489",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2968",
      "drugname": "ciprofloxacina - hidrocortisona",
      "itemid": "373"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}