Imagen del producto

Taural 150

10 comprimidos
antisecretor gástrico

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Roemmers
Precio
$214
$161 c/rec.
{
  "itemid": "330",
  "name": "Taural 150",
  "originalname": "TAURAL 150 MG 10 COMPR",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antisecretor gastrico",
  "searchkey": "antisecretor gastrico taural 150 10 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "214",
  "preprice": "161",
  "aveprice": "214",
  "nameseo": "taural-150",
  "cbar": "7730698173054",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/60ffbfe08418ad6ff2679d1a87b6c011.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "9110",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627582450",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "877",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "439",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1594",
      "drugname": "ranitidina",
      "itemid": "330"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Sildenafil 50mg

2 comprimidos
disfunción eréctil

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Lazar
Precio
$211
{
  "itemid": "250",
  "name": "Sildenafil 50mg",
  "originalname": "SILDENAFIL 50 MG  2TAB",
  "subname": "2 comprimidos",
  "description": "disfuncion erectil",
  "searchkey": "disfuncion erectil sildenafil 50mg 2 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "211",
  "preprice": "211",
  "aveprice": "167",
  "nameseo": "sildenafil-50-mg-2tab",
  "cbar": "7730751959205",
  "brandid": "117",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ecc8fa6dcf1ad558d4499a33a152f1ae.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "19135",
  "updatedsoftware": "1698821825",
  "updated": "1592322850",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "799",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Lazar",
  "brandseo": "lazar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/117.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "332",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "433",
      "drugname": "sildenafil",
      "itemid": "250"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Regulacid 40mg

20 comprimidos
antisecretor gástrico

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Lazar
Precio
$447
$335 c/rec.
{
  "itemid": "247",
  "name": "Regulacid 40mg",
  "originalname": "REGULACID 40 MG 20 COMP",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "antisecretor gastrico",
  "searchkey": "antisecretor gastrico regulacid 40mg 20 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "447",
  "preprice": "335",
  "aveprice": "363",
  "nameseo": "regulacid-40-mg-20-comp",
  "cbar": "7730751957157",
  "brandid": "117",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/106d65c1a5b6caaced3ec1209f1ea8a7.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "3609",
  "updatedsoftware": "1683723556",
  "updated": "1591908458",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "604",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Lazar",
  "brandseo": "lazar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/117.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "328",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "350",
      "drugname": "famotidina ",
      "itemid": "247"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Esoprazol 40

30 comprimidos
inhibidor de la secrecion gastrica

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Spefar
Precio
$1138
$853 c/rec.
{
  "itemid": "410",
  "name": "Esoprazol 40",
  "originalname": "ESOPRAZOL 40MG.X 30COMP",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "inhibidor de la secrecion gastrica",
  "searchkey": "inhibidor de la secrecion gastrica esoprazol 40 30 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "1138",
  "preprice": "853",
  "aveprice": "752",
  "nameseo": "esoprazol-40mg-x-30comp",
  "cbar": "7730900572637",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/c4512d26762a9bec77eb97f4221103fd.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "53840",
  "updatedsoftware": "1698821824",
  "updated": "1592931627",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "601",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "542",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "529",
      "drugname": "esomeprazol 40mg",
      "itemid": "410"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ranitidina 150mg

30 comprimidos
antisecretor gástrico

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
3m
Precio
$445
$334 c/rec.
{
  "itemid": "268",
  "name": "Ranitidina 150mg",
  "originalname": "RANITIDINA LAZAR 150 X 30",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "antisecretor gastrico",
  "searchkey": "antisecretor gastrico ranitidina 150 30 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "445",
  "preprice": "334",
  "aveprice": "445",
  "nameseo": "ranitidina-lazar-150-x-30",
  "cbar": "7795347948711",
  "brandid": "1",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/997a7c863ab6c6e01f4e483e35cfb767.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "11709",
  "updatedsoftware": "1645459174",
  "updated": "1627504441",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "596",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "3m",
  "brandseo": "3m",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/1.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "356",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1528",
      "drugname": "ranitidina",
      "itemid": "268"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ranitidina 150mg

20 comprimidos
antisecretor gástrico

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Phs Pharmaservice
Precio
$385
{
  "itemid": "282",
  "name": "Ranitidina 150mg",
  "originalname": "RANITIDINA 150 MG.X20 PHS",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "antisecretor gastrico",
  "searchkey": "antisecretor gastrico ranitidina 150 20 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "385",
  "preprice": "385",
  "aveprice": "315",
  "nameseo": "ranitidina-150-mg-x20-phs",
  "cbar": "7730971860077",
  "brandid": "144",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/0a83430d439938ff3b0c6f262b6cf6b6.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "30711",
  "updatedsoftware": "1690228696",
  "updated": "1627504890",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "591",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Phs Pharmaservice",
  "brandseo": "phs-pharmaservice",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "373",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1537",
      "drugname": "ranitidina",
      "itemid": "282"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Branzol 20mg x30 Comp

30 comprimidos recubiertos gastrointestinales
antisecretor gástrico

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Brandt
Precio
$793
$595 c/rec.
{
  "itemid": "48",
  "name": "Branzol 20mg x30 Comp",
  "originalname": "BRANZOL 20 MG 30 COMP",
  "subname": "30 comprimidos recubiertos gastrointestinales",
  "description": "antisecretor gastrico",
  "searchkey": "antisecretor gastrico branzol 20 30 comprimidos recubiertos gastrointestinales",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "793",
  "preprice": "595",
  "aveprice": "712",
  "nameseo": "branzol-20-mg-30-comp",
  "cbar": "7795338992433",
  "brandid": "54",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/02e652abffe9d609353254d07ce35f78.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "20593",
  "updatedsoftware": "1701413981",
  "updated": "1627490364",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "532",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Brandt",
  "brandseo": "brandt",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/54.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "67",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1392",
      "drugname": "pantoprazol 20mg",
      "itemid": "48"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Omepracid 20mg

30 comprimidos
inhibidor de la secrecion gastrica

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Lazar
Precio
$469
$352 c/rec.
{
  "itemid": "267",
  "name": "Omepracid 20mg",
  "originalname": "OMEPRACID 20 MG 30 CAP.",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "inhibidor de la secrecion gastrica",
  "searchkey": "inhibidor de la secrecion gastrica omepracid 20 30 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "469",
  "preprice": "352",
  "aveprice": "421",
  "nameseo": "omepracid-20-mg-30-cap",
  "cbar": "7730751948568",
  "brandid": "117",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ffee66f082c0a74b211f95b902e468aa.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "39252",
  "updatedsoftware": "1683032361",
  "updated": "1627504415",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "506",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Lazar",
  "brandseo": "lazar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/117.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "355",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1527",
      "drugname": "omeprazol 20mg",
      "itemid": "267"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Esoprazol 20

30 comprimidos
inhibidor de la secrecion gastrica

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Spefar
Precio
$697
$523 c/rec.
{
  "itemid": "411",
  "name": "Esoprazol 20",
  "originalname": "ESOPRAZOL 20MG.X 30COMP",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "inhibidor de la secrecion gastrica",
  "searchkey": "inhibidor de la secrecion gastrica esoprazol 20 30 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "697",
  "preprice": "523",
  "aveprice": "461",
  "nameseo": "esoprazol-20mg-x-30comp",
  "cbar": "7730900572606",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/f573590639358a3d95f4ca1c43f11acc.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "53837",
  "updatedsoftware": "1698821824",
  "updated": "1592937912",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "430",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "543",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "530",
      "drugname": "esomeprazol",
      "itemid": "411"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Omeprazol 20Mg-Efa

x30 Cápsulas
Cápsulas Con Microgránulos Gastroresistentes-Antisecretor Gástrico. Inhibidor De La Secreción Ácido-Gástrica

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Antia, Moll & Cia.
Precio
$321
$242 c/rec.
{
  "itemid": "20",
  "name": "Omeprazol 20Mg-Efa",
  "originalname": "OMEPRAZOL EFA 20MG.X 30",
  "subname": "x30 C\u00e1psulas ",
  "description": "C\u00e1psulas Con Microgr\u00e1nulos Gastroresistentes-Antisecretor G\u00e1strico. Inhibidor De La Secreci\u00f3n \u00c1cido-G\u00e1strica",
  "searchkey": "C\u00e1psulas Con Microgr\u00e1nulos Gastroresistentes-Antisecretor G\u00e1strico. Inhibidor De La Secreci\u00f3n \u00c1cido-G\u00e1strica x 30 C\u00e1psulas Omeprazol 20 Mg",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "321",
  "preprice": "242",
  "aveprice": "294",
  "nameseo": "omeprazol-20mg-efa-x30-capsulas",
  "cbar": "7730482003246",
  "brandid": "32",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/2603b532651fc69eb893784c3f77fb96.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "44369",
  "updatedsoftware": "1690833491",
  "updated": "1655743473",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "426",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Antia, Moll & Cia.",
  "brandseo": "antia-moll-cia",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/32.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "22",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2890",
      "drugname": "Omeprazol 20Mg",
      "itemid": "20"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Esomac 20mg

30 capsulas
antiulceroso - protector gástrico

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Roemmers
Precio
$794
{
  "itemid": "327",
  "name": "Esomac 20mg",
  "originalname": "ESOMAC 20MG 30CAPS",
  "subname": "30 capsulas",
  "description": "antiulceroso - protector gastrico",
  "searchkey": "antiulceroso - protector gastrico esomac 20mg 30 capsulas",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "794",
  "preprice": "794",
  "aveprice": "794",
  "nameseo": "esomac-20mg",
  "cbar": "7730698011516",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/5a3d71f577fb61aaedf84263645754d9.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "X",
  "softwareid": "24093",
  "updatedsoftware": "1690995490",
  "updated": "1627582377",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "365",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "435",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1591",
      "drugname": "esomeprazol",
      "itemid": "327"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Esomac 40mg

30 comprimidos
antiulceroso - protector gástrico

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Roemmers
Precio
$1208
{
  "itemid": "328",
  "name": "Esomac 40mg ",
  "originalname": "ESOMAC 40MG 30CAPS",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "antiulceroso - protector gastrico",
  "searchkey": "antiulceroso - protector gastrico esomac 40 30 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "1208",
  "preprice": "1208",
  "aveprice": "1208",
  "nameseo": "esomac-40mg",
  "cbar": "7730698011523",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/5e5c3eac8b4b4411368dc4e4588317ff.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "46872",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627582422",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "345",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "436",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1592",
      "drugname": "esomeprazol 40mg",
      "itemid": "328"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Omeprazol 20Mg-Efa

x20 Cápsulas
Cápsulas Con Microgránulos Gastroresistentes-Antisecretor Gástrico. Reductor De La Secreción Ácido-Gástrica.

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Antia, Moll & Cia.
Precio
$240
$180 c/rec.
{
  "itemid": "2184",
  "name": "Omeprazol 20Mg-Efa",
  "originalname": "OMEPRAZOL EFA 20MG.X 20",
  "subname": "x20 C\u00e1psulas",
  "description": "C\u00e1psulas Con Microgr\u00e1nulos Gastroresistentes-Antisecretor G\u00e1strico. Reductor De La Secreci\u00f3n \u00c1cido-G\u00e1strica.",
  "searchkey": "C\u00e1psulas Con Microgr\u00e1nulos Gastroresistentes-Antisecretor G\u00e1strico. Inhibidor De La Secreci\u00f3n \u00c1cido-G\u00e1strica x 20 C\u00e1psulas Omeprazol 20 Mg",
  "itemgroup": "",
  "baseprice": "240",
  "preprice": "180",
  "aveprice": "220",
  "nameseo": "omeprazol-20mg-efa-x20-capsulas",
  "cbar": "7730482003239",
  "brandid": "32",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/695c3ec0905d8fc5e85f214c57e7527f.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "14757",
  "updatedsoftware": "1691603884",
  "updated": "1655743486",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "316",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Antia, Moll & Cia.",
  "brandseo": "antia-moll-cia",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/32.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "1804",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2891",
      "drugname": "Omeprazol 20Mg",
      "itemid": "2184"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Omeprazon 20Mg-ION

x30 Cápsulas
Inhibidor De La Secreción Gástrica

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Ion
Precio
$412
$309 c/rec.
{
  "itemid": "239",
  "name": "Omeprazon 20Mg-ION",
  "originalname": "OMEPRAZOL 20MG 30COMP ION",
  "subname": "x30 C\u00e1psulas",
  "description": "Inhibidor De La Secreci\u00f3n G\u00e1strica ",
  "searchkey": "Inhibidor De La Secreci\u00f3n G\u00e1strica x 30 C\u00e1psulas Omeprazon 20 Mg ION ",
  "itemgroup": "Protector G\u00e1strico",
  "baseprice": "412",
  "preprice": "309",
  "aveprice": "361",
  "nameseo": "omeprazon-20mg-ion-x30-capsulas",
  "cbar": "7730700003096",
  "brandid": "104",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/206ba6296b9e71f22d87ff4ff7e22be3.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "28007",
  "updatedsoftware": "1689602303",
  "updated": "1655744811",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "229",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Ion",
  "brandseo": "ion",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "319",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2892",
      "drugname": "Omeprazol 20Mg",
      "itemid": "239"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Omeprazol 20Mg-Teva

x30 Cápsulas
Antisecretor Gástrico. Reductor De La Secreción Ácido-Gástrica

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Teva
Precio
$402
$302 c/rec.
{
  "itemid": "2185",
  "name": "Omeprazol 20Mg-Teva",
  "originalname": "OMEPRAZOL LCH 20MG. X 30",
  "subname": "x30 C\u00e1psulas",
  "description": "Antisecretor G\u00e1strico. Reductor De La Secreci\u00f3n \u00c1cido-G\u00e1strica",
  "searchkey": "Antisecretor G\u00e1strico. Reductor De La Secreci\u00f3n \u00c1cido-G\u00e1strica x 30 C\u00e1psulas Omeprazol 20Mg-Teva",
  "itemgroup": "",
  "baseprice": "402",
  "preprice": "302",
  "aveprice": "354",
  "nameseo": "omeprazol-20mg-teva-x30-capsulas",
  "cbar": "7730924874991",
  "brandid": "61",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/eff57e67dd209b046abea5fb273a780c.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "22927",
  "updatedsoftware": "1698854220",
  "updated": "1655745021",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "167",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Teva",
  "brandseo": "teva",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/61.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "1805",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2893",
      "drugname": "Omeprazol 20Mg",
      "itemid": "2185"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}