Imagen del producto

Dolex 500

8 comprimidos
analgésico - antipirético

Analgésico , antifebril
Analgésico , antifebril
Venta libre
Roemmers
Precio
$79
$42 c/rec.
{
  "itemid": "306",
  "name": "Dolex 500",
  "originalname": "DOLEX 500MG.X 8 COMP.",
  "subname": "8 comprimidos",
  "description": "analgesico - antipiretico",
  "searchkey": "analgesico - antipiretico dolex 500 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antifebril",
  "baseprice": "79",
  "preprice": "42",
  "aveprice": "77",
  "nameseo": "dolex-500mg-x-8-comp",
  "cbar": "7730698014975",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/27d10d9b754ddc0f028860892d721831.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "4618",
  "updatedsoftware": "1651689971",
  "updated": "1592252731",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "809",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "409",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "28",
      "catname": "antifebril",
      "catnameseo": "antifebril",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "412",
      "drugname": "paracetamol 500",
      "itemid": "306"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Perifar con Codeina

16 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Requiere receta verde
Spefar
Precio
$308
{
  "itemid": "1533",
  "name": "Perifar con Codeina",
  "originalname": "PERIFAR C\/CODEINA 16C****",
  "subname": "16 comprimidos",
  "description": "analg\u00e9sico - antiinflamatorio ",
  "searchkey": "PERIFAR CODEINA 16 Analgesico, antiinflamatorio",
  "itemgroup": "Analg\u00e9sico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "410",
  "preprice": "308",
  "aveprice": "410",
  "nameseo": "perifar-con-codeina-16-comprimidos",
  "cbar": "7730900571388",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/3f8971f23e3c0108b9703ca629bfef9f.jpg",
  "control": "S",
  "selltype": "Medicamento controlado psicof\u00e1rmaco",
  "softwareid": "22266",
  "updatedsoftware": "1643698791",
  "updated": "1650379022",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "759",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "1359",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2588",
      "drugname": "Ibuprofeno",
      "itemid": "1533"
    },
    {
      "drugid": "2589",
      "drugname": " Codeina",
      "itemid": "1533"
    }
  ],
  "controltext": "Requiere receta verde"
}
Imagen del producto

Ibupirac 400

10 comprimidos
analgésico - antipirético -antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio , antifebril
Analgésico , antiinflamatorio , antifebril
Venta libre
Urufarma
Precio
$59
$48 c/rec.
{
  "itemid": "463",
  "name": "Ibupirac 400",
  "originalname": "IBUPIRAC 400 MG. 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico - antipiretico -antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico - antipiretico -antiinflamatorio ibupirac 400 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, antifebril",
  "baseprice": "59",
  "preprice": "48",
  "aveprice": "91",
  "nameseo": "ibupirac-400-10-comprimidos",
  "cbar": "7730564320025",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/9cc62d1f81fc3a377fb2f815d37794f3.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "10048",
  "updatedsoftware": "1651689796",
  "updated": "1651689339",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "595",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "603",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "28",
      "catname": "antifebril",
      "catnameseo": "antifebril",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2590",
      "drugname": "ibuprofeno",
      "itemid": "463"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Migra Ergofalea

20 comprimidos
antimigrañoso - analgésico

Analgésico , antimigrañoso
Analgésico , antimigrañoso
Venta libre
Icu Vita
Precio
$311
$233 c/rec.
{
  "itemid": "212",
  "name": "Migra Ergofalea ",
  "originalname": "MIGRA-ERGOFALEA 20 COMP",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "antimigra\u00f1oso - analgesico",
  "searchkey": "antimigra\u00f1oso - analgesico migra ergofalea 20 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antimigra\u00f1oso",
  "baseprice": "311",
  "preprice": "233",
  "aveprice": "282",
  "nameseo": "migra-ergofalea-20-comp",
  "cbar": "7730912542390",
  "brandid": "105",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/8c119e86c1f3d609771c0c48c07d353d.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "20253",
  "updatedsoftware": "1651499918",
  "updated": "1627502136",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "480",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Icu Vita",
  "brandseo": "icu-vita",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/105.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "284",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "69",
      "catname": "antimigra\u00f1oso",
      "catnameseo": "antimigranoso",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1488",
      "drugname": "ibuprofeno - cafeina - ergotamina tartrato",
      "itemid": "212"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Flogene gel

50g
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Urufarma
Precio
$452
$339 c/rec.
{
  "itemid": "473",
  "name": "Flogene gel",
  "originalname": "FLOGENE GEL 50 GR",
  "subname": "50g",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio flogene gel 50g",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "452",
  "preprice": "339",
  "aveprice": "391",
  "nameseo": "flogene-gel-50-gr",
  "cbar": "7730564209122",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ad63b303318c2d03c66749b7dc50f34f.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "47650",
  "updatedsoftware": "1651496317",
  "updated": "1593704590",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "418",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "626",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "616",
      "drugname": "diclofenac dietilamina 1.16",
      "itemid": "473"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Xedenol B12 x10Comp

10 comprimidos
antiflamatorio antineurítica

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Brandt
Precio
$384
$288 c/rec.
{
  "itemid": "52",
  "name": "Xedenol B12 x10Comp",
  "originalname": "XEDENOL B12 10 COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antiflamatorio antineuritica",
  "searchkey": "antiflamatorio antineuritica xedenol b12 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "384",
  "preprice": "288",
  "aveprice": "365",
  "nameseo": "xedenol-b12-x10comp",
  "cbar": "7795338992419",
  "brandid": "54",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/fc7d023e28fa419ef5a169cf120128a1.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "5347",
  "updatedsoftware": "1653585062",
  "updated": "1630077616",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "340",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Brandt",
  "brandseo": "brandt",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/54.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "72",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2388",
      "drugname": "diclofenac sodico -betametasona - vitamina b12",
      "itemid": "52"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Eleadol 20

10 comprimidos
analgésico

Analgésico
Analgésico
Venta libre
Urufarma
Precio
$545
$409 c/rec.
{
  "itemid": "454",
  "name": "Eleadol 20",
  "originalname": "ELEADOL 20 MG. 10 TAB.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico",
  "searchkey": "analgesico eleadol 20 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico",
  "baseprice": "545",
  "preprice": "409",
  "aveprice": "436",
  "nameseo": "eleadol-20-mg-10-tab",
  "cbar": "7730564162021",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/eeaff1a611adfe0871f96f3c444b0ed7.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "10608",
  "updatedsoftware": "1651496317",
  "updated": "1593200397",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "320",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "593",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "593",
      "drugname": "ketorolac 20mg",
      "itemid": "454"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Perifar 400

8 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio , antifebril
Analgésico , antiinflamatorio , antifebril
Venta libre
Spefar
Precio
$82
$62 c/rec.
{
  "itemid": "389",
  "name": "Perifar 400",
  "originalname": "PERIFAR 400 MG 8 COMP.",
  "subname": "8 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio perifar 400 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analg\u00e9sico, antiinflamatorio, antifebril",
  "baseprice": "82",
  "preprice": "62",
  "aveprice": "147",
  "nameseo": "perifar-400",
  "cbar": "7730900570237",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/6c0f4fad7ad5ea764c10ed42273960d4.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "11389",
  "updatedsoftware": "1643698791",
  "updated": "1632425823",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "315",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "506",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "28",
      "catname": "antifebril",
      "catnameseo": "antifebril",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2544",
      "drugname": "ibuprofeno 400",
      "itemid": "389"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Paracetamol 500Mg Blister Szabo

10 Comprimidos
analgésico - antipirético Paracetamol

Analgésico , antifebril
Analgésico , antifebril
Venta libre
Szabo Hnos
Precio
$82
{
  "itemid": "420",
  "name": "Paracetamol 500Mg Blister Szabo",
  "originalname": "PARACETAMOL SZABO 500X10C",
  "subname": "10 Comprimidos",
  "description": "analgesico - antipiretico Paracetamol",
  "searchkey": "Paracetamol Szabo 500 Mg 10 Comprimidos analgesico - antipiretico Paracetamol",
  "itemgroup": "Analgesico, antifebril",
  "baseprice": "82",
  "preprice": "82",
  "aveprice": "82",
  "nameseo": "paracetamol-500mg-blister-szabo-10-comprimidos",
  "cbar": "7730704006758",
  "brandid": "180",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/3392a6c7048f38075e5c4cf79c2e2e95.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "49941",
  "updatedsoftware": "1649095140",
  "updated": "1653067083",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "298",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Szabo Hnos",
  "brandseo": "szabo-hnos",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/180.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "553",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "28",
      "catname": "antifebril",
      "catnameseo": "antifebril",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2626",
      "drugname": "paracetamol 500",
      "itemid": "420"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Paracetamol Szabo 500Mg Frasco

50 Comprimidos
analgésico - antipirético Paracetamol

Analgésico , antifebril
Analgésico , antifebril
Venta libre
Szabo Hnos
Precio
$363
{
  "itemid": "419",
  "name": "Paracetamol Szabo 500Mg Frasco",
  "originalname": "PARACETAMOL SZABO 50COMP",
  "subname": "50 Comprimidos",
  "description": "analgesico - antipiretico Paracetamol",
  "searchkey": "Paracetamol Szabo 500Mg Frasco 50 Comprimidos analgesico - antipiretico Paracetamol",
  "itemgroup": "Analgesico, antifebril",
  "baseprice": "363",
  "preprice": "363",
  "aveprice": "363",
  "nameseo": "paracetamol-szabo-500mg-frasco-50-comprimidos",
  "cbar": "7730704006802",
  "brandid": "180",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/0a02adf67b3248cfc66e859310891ed0.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "52717",
  "updatedsoftware": "1649095140",
  "updated": "1653067039",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "295",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Szabo Hnos",
  "brandseo": "szabo-hnos",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/180.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "551",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "28",
      "catname": "antifebril",
      "catnameseo": "antifebril",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2625",
      "drugname": "paracetamol 500",
      "itemid": "419"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Perifar Flex

400mg 8 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , relajante muscular
Analgésico , relajante muscular
Venta libre
Spefar
Precio
$153
$115 c/rec.
{
  "itemid": "391",
  "name": "Perifar Flex",
  "originalname": "PERIFAR FLEX 400 X8 COMP.",
  "subname": "400mg 8 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular perifar flex 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, relajante muscular",
  "baseprice": "153",
  "preprice": "115",
  "aveprice": "146",
  "nameseo": "perifar-flex-400mg-8-comprimidos",
  "cbar": "7730900570657",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/b99d6256ff546d9985bb8d6792a44f72.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "18296",
  "updatedsoftware": "1643698791",
  "updated": "1632757009",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "293",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "512",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2555",
      "drugname": "ibuprofeno - orfenadrina",
      "itemid": "391"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dipar Dol

10 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Roemmers
Precio
$115
$86 c/rec.
{
  "itemid": "303",
  "name": "Dipar Dol ",
  "originalname": "DIPAR DOL CAJITA X 10COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio dipar dol 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "115",
  "preprice": "86",
  "aveprice": "115",
  "nameseo": "dipar-dol-cajita-x-10comp",
  "cbar": "7730698015750",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/7cdd6912d9dea526d4da8f515ab45682.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "43516",
  "updatedsoftware": "1650977922",
  "updated": "1627574114",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "291",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "402",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1571",
      "drugname": "paracetamol \/ diclofenac ",
      "itemid": "303"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Perifar Flex

600 mg 8 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , relajante muscular
Analgésico , relajante muscular
Venta libre
Spefar
Precio
$173
{
  "itemid": "392",
  "name": "Perifar Flex",
  "originalname": "PERIFAR FLEX 600 X8 COMP.",
  "subname": "600 mg 8 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular perifar flex 600 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, relajante muscular",
  "baseprice": "173",
  "preprice": "173",
  "aveprice": "165",
  "nameseo": "perifar-flex-600-mg-8-comprimidos",
  "cbar": "7730900573320",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/a8b3e9488957e502c70e8bf9ac91a4aa.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "67672",
  "updatedsoftware": "1643698791",
  "updated": "1632757012",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "238",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "514",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2556",
      "drugname": "ibuprofeno - orfenadrina",
      "itemid": "392"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dicloflex

10 comprimidos
antiinflamatorio - relajante

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Ion
Precio
$320
$240 c/rec.
{
  "itemid": "227",
  "name": "Dicloflex ",
  "originalname": "DICLOFLEX 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antiinflamatorio - relajante",
  "searchkey": "antiinflamatorio - relajante dicloflex 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "320",
  "preprice": "240",
  "aveprice": "267",
  "nameseo": "dicloflex-10-comp",
  "cbar": "7730700000880",
  "brandid": "104",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/f2227cc22ce870da2ed9b3dd023f78bd.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "9982",
  "updatedsoftware": "1651499917",
  "updated": "1591274305",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "231",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Ion",
  "brandseo": "ion",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "301",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "329",
      "drugname": "diclofenac - orfenadrina",
      "itemid": "227"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Perifar 600

8 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio , antifebril
Analgésico , antiinflamatorio , antifebril
Venta libre
Spefar
Precio
$115
$87 c/rec.
{
  "itemid": "390",
  "name": "Perifar 600",
  "originalname": "PERIFAR 600 MG 8 COMP.",
  "subname": "8 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio perifar 600 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, antifebril",
  "baseprice": "115",
  "preprice": "87",
  "aveprice": "104",
  "nameseo": "perifar-600-mg-8-comp",
  "cbar": "7730900572378",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/7b816e6a2129c8deb1d0963f4713f386.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "46508",
  "updatedsoftware": "1643698791",
  "updated": "1592601009",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "222",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "509",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "28",
      "catname": "antifebril",
      "catnameseo": "antifebril",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "509",
      "drugname": "ibuprofeno 600",
      "itemid": "390"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Buscapina Compuesta

20 comprimidos
analgésico - antiespasmódico

Analgésico , antiespasmódico
Analgésico , antiespasmódico
Venta libre
Boehringer Ingelheim
Precio
$780
{
  "itemid": "191",
  "name": "Buscapina Compuesta ",
  "originalname": "BUSCAPINA COMPTM 20 COMP",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiespasmodico",
  "searchkey": "analgesico - antiespasmodico buscapina compuesta 20 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiespasmodico",
  "baseprice": "780",
  "preprice": "780",
  "aveprice": "732",
  "nameseo": "buscapina-comptm-20-comp",
  "cbar": "7795312108805",
  "brandid": "74",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/6a1830f10453d5afb494674637154b5b.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "2340",
  "updatedsoftware": "1648796342",
  "updated": "1627501979",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "204",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Boehringer Ingelheim",
  "brandseo": "boehringer-ingelheim",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "260",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "12",
      "catname": "antiespasmodico",
      "catnameseo": "antiespasmodico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1477",
      "drugname": "hioscina butibromuro - dipirona",
      "itemid": "191"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dipar Flex

10 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Roemmers
Precio
$179
$134 c/rec.
{
  "itemid": "304",
  "name": "Dipar Flex ",
  "originalname": "DIPAR FLEX CAJITA X10COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular dipar flex 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "179",
  "preprice": "134",
  "aveprice": "179",
  "nameseo": "dipar-flex-cajita-x10comp",
  "cbar": "7730698015743",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/22e377cec142c1d4affd174864cdc7d0.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "47220",
  "updatedsoftware": "1650977922",
  "updated": "1627574124",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "201",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "404",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1572",
      "drugname": "diclofenac - pridinol",
      "itemid": "304"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Bupasmol compuesto gotas

15ml
analgésico - antiespasmódico

Analgésico , antiespasmódico
Analgésico , antiespasmódico
Venta libre
Ion
Precio
$310
$233 c/rec.
{
  "itemid": "233",
  "name": "Bupasmol compuesto gotas ",
  "originalname": "BUPASMOL COMP.GOTAS 15ML.",
  "subname": "15ml",
  "description": "analgesico - antiespasmodico",
  "searchkey": "analgesico - antiespasmodico bupasmol compuesto gotas 15ml",
  "itemgroup": "Analgesico, antiespasmodico",
  "baseprice": "310",
  "preprice": "233",
  "aveprice": "255",
  "nameseo": "bupasmol-comp-gotas-15ml",
  "cbar": "7730700002532",
  "brandid": "104",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/dd97b99667209ed09e4ecac592ce4afe.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "13166",
  "updatedsoftware": "1652446708",
  "updated": "1591275606",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "200",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Ion",
  "brandseo": "ion",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "311",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "12",
      "catname": "antiespasmodico",
      "catnameseo": "antiespasmodico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "335",
      "drugname": "dipirona - butilhioscina",
      "itemid": "233"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Xedenol Flex x 30 Comp

30 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Brandt
Precio
$536
$402 c/rec.
{
  "itemid": "53",
  "name": "Xedenol Flex x 30 Comp ",
  "originalname": "XEDENOL FLEX 30 COMP.",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio xedenol flex 30 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "536",
  "preprice": "402",
  "aveprice": "500",
  "nameseo": "xedenol-flex-x-30-comp",
  "cbar": "7795338992525",
  "brandid": "54",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/195c9cef2554a31ed7853479337ca8c4.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "3003",
  "updatedsoftware": "1648796342",
  "updated": "1630077642",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "194",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Brandt",
  "brandseo": "brandt",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/54.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "74",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2389",
      "drugname": "diclofenac sodico 50mg -pirindol 4mg",
      "itemid": "53"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Espasmo Perifar

8 comprimidos
analgésico - antiespasmódico

Analgésico , antiespasmódico
Analgésico , antiespasmódico
Venta libre
Spefar
Precio
$256
$192 c/rec.
{
  "itemid": "394",
  "name": "Espasmo Perifar",
  "originalname": "ESPASMO PERIFAR 8 COMP",
  "subname": "8 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiespasmodico",
  "searchkey": "analgesico - antiespasmodico espasmo perifar 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiespasmodico",
  "baseprice": "256",
  "preprice": "192",
  "aveprice": "244",
  "nameseo": "espasmo-perifar",
  "cbar": "7730900571289",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/c16c5de5f938d269d0adc384ebe5341f.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "19991",
  "updatedsoftware": "1643698791",
  "updated": "1627583529",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "187",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "517",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "12",
      "catname": "antiespasmodico",
      "catnameseo": "antiespasmodico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1627",
      "drugname": "ibuprofeno - butilhioscina",
      "itemid": "394"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ketofen 100mg

10 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Roemmers
Precio
$349
$262 c/rec.
{
  "itemid": "325",
  "name": "Ketofen 100mg",
  "originalname": "KETOFEN 100 MG 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio ketofen 100 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "349",
  "preprice": "262",
  "aveprice": "349",
  "nameseo": "ketofen-100mg",
  "cbar": "7730698000619",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/1a854ac7cd75c0e72a2fed07adec9ef6.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "7662",
  "updatedsoftware": "1650977922",
  "updated": "1627582262",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "178",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "431",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1589",
      "drugname": "ketorpofeno 100mg",
      "itemid": "325"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dipar Parches

5 parches
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Roemmers
Precio
$724
$543 c/rec.
{
  "itemid": "298",
  "name": "Dipar Parches",
  "originalname": "DIPAR PARCHES X 5 UNIDAD.",
  "subname": "5 parches",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio dipar parches 5 parches",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "724",
  "preprice": "543",
  "aveprice": "724",
  "nameseo": "dipar-parches-x-5-unidad",
  "cbar": "7730698019550",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/d567fd3b23ff8be29f8196d3056cc0a0.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "62101",
  "updatedsoftware": "1650977922",
  "updated": "1627574014",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "178",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "392",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1567",
      "drugname": "diclofenac sodico 140mg",
      "itemid": "298"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dioxaflex Forte Rapid

10 sobres
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Gramon Bago
Precio
$505
{
  "itemid": "153",
  "name": "Dioxaflex Forte Rapid",
  "originalname": "DIOXAFLEX FORTE RAPID 10S",
  "subname": "10 sobres ",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio dioxaflex forte rapid 10 sobres ",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "505",
  "preprice": "505",
  "aveprice": "509",
  "nameseo": "dioxaflex-forte-rapid",
  "cbar": "7730599534367",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/8e3008d886d59ee4f36d12e3d5f871c7.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "56022",
  "updatedsoftware": "1643741991",
  "updated": "1630081666",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "178",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "201",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2486",
      "drugname": "diclofenac - paracetamol",
      "itemid": "153"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Kefentech Parches

7 parches
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Cipharma
Precio
$474
$384 c/rec.
{
  "itemid": "81",
  "name": "Kefentech Parches",
  "originalname": "KEFENTECH KETOPROFENO X7",
  "subname": "7 parches",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio kefentech parches 7 parches",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "474",
  "preprice": "384",
  "aveprice": "452",
  "nameseo": "kefentech-parches",
  "cbar": "8806454018453",
  "brandid": "210",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/41df8cf71b10ac0f7bf0d271596a67c0.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "51727",
  "updatedsoftware": "1653585062",
  "updated": "1630079038",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "176",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Cipharma",
  "brandseo": "cipharma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "109",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2423",
      "drugname": "ketoprofeno 30mg",
      "itemid": "81"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Actron 400 mg x 10cap

10 capsulas
analgésico - antipirético -antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Bayer
Precio
$129
{
  "itemid": "33",
  "name": "Actron 400 mg x 10cap",
  "originalname": "ACTRON 400 MG 10 CAPS",
  "subname": "10 capsulas",
  "description": "analgesico - antipiretico -antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico - antipiretico -antiinflamatorio actron 400 10 capsulas",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio antifebril",
  "baseprice": "129",
  "preprice": "129",
  "aveprice": "121",
  "nameseo": "actron-400-mg-x-10cap",
  "cbar": "7793640215479",
  "brandid": "43",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/96daa774c25c65388bcc865a7fcb98b8.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "19928",
  "updatedsoftware": "1653606169",
  "updated": "1630076683",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "173",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Bayer",
  "brandseo": "bayer",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/43.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "42",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2373",
      "drugname": "ibuprofeno 400",
      "itemid": "33"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Oxa B12 Comprimidos

10 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Urufarma
Precio
$457
$343 c/rec.
{
  "itemid": "457",
  "name": "Oxa B12 Comprimidos",
  "originalname": "OXA B12 x 10 COMPRIMIDOS",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio oxa b12 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "457",
  "preprice": "343",
  "aveprice": "424",
  "nameseo": "oxa-b12-comprimidos",
  "cbar": "7730564565020",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/100f3efad130c36c02cbe273ea3128bc.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "8618",
  "updatedsoftware": "1651496317",
  "updated": "1627584822",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "173",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "596",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1654",
      "drugname": "betametasona - cianocobalamina - diclofenac potasico",
      "itemid": "457"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dozic 1 GR

20 Comprimidos
analgésico - antipirético PARACETAMOL

Analgésico , antifebril
Analgésico , antifebril
Venta libre
Nolver
Precio
$558
$419 c/rec.
{
  "itemid": "291",
  "name": "Dozic 1 GR",
  "originalname": "DOZIC 1 GR 20 COMP",
  "subname": "20 Comprimidos",
  "description": "analgesico - antipiretico PARACETAMOL",
  "searchkey": "Dozic 1 GR 20 Comprimidos analgesico - antipiretico PARACETAMOL ",
  "itemgroup": "Analgesico, antifebril",
  "baseprice": "558",
  "preprice": "419",
  "aveprice": "558",
  "nameseo": "dozic-1-gr-20-comprimidos",
  "cbar": "7730910990025",
  "brandid": "141",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/beb2e0e9161ccd0d41a2c769dd7670d3.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "22619",
  "updatedsoftware": "1648796342",
  "updated": "1653066868",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "168",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Nolver",
  "brandseo": "nolver",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/141.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "383",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "28",
      "catname": "antifebril",
      "catnameseo": "antifebril",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2623",
      "drugname": "paracetamol 1g",
      "itemid": "291"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ibupirac Flex

10 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Urufarma
Precio
$166
{
  "itemid": "467",
  "name": "Ibupirac Flex",
  "originalname": "IBUPIRAC FLEX 400MG X10",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular ibupirac flex 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "166",
  "preprice": "166",
  "aveprice": "157",
  "nameseo": "ibupirac-flex",
  "cbar": "7730564325228",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ff7faf7bd73991df34ff76260f3621d0.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "37161",
  "updatedsoftware": "1651496317",
  "updated": "1627584988",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "166",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "614",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1661",
      "drugname": "7730564325228",
      "itemid": "467"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Perifar Pediátrico 2%

100ml
analgésico - antipirético

Analgésico , antifebril
Analgésico , antifebril
Venta libre
Spefar
Precio
$237
$178 c/rec.
{
  "itemid": "400",
  "name": "Perifar Pedi\u00e1trico 2%",
  "originalname": "PERIFAR SUSP.2% PED 100CC",
  "subname": "100ml ",
  "description": "analgesico - antipiretico",
  "searchkey": "analgesico - antipiretico perifar pediatrico 2% 100ml ",
  "itemgroup": "Analgesico, antifebril",
  "baseprice": "237",
  "preprice": "178",
  "aveprice": "226",
  "nameseo": "perifar-pediatrico-2-",
  "cbar": "7730900573085",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/2a242b69c5105b5c3c6fa9b3fe19e0ab.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "44435",
  "updatedsoftware": "1645102778",
  "updated": "1627583620",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "163",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "530",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "28",
      "catname": "antifebril",
      "catnameseo": "antifebril",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1633",
      "drugname": "ibuprofeno 2%",
      "itemid": "400"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Paratropina Forte Gotas

20ml
analgésico - antiespasmódico

Analgésico , antiespasmódico
Analgésico , antiespasmódico
Venta libre
Lazar
Precio
$358
$268 c/rec.
{
  "itemid": "245",
  "name": "Paratropina Forte Gotas",
  "originalname": "PARATROPINA FTE. 20ML GTS",
  "subname": "20ml",
  "description": "analgesico - antiespasmodico",
  "searchkey": "analgesico - antiespasmodico paratropina forte 20ml",
  "itemgroup": "Analgesico, antiespasmodico",
  "baseprice": "358",
  "preprice": "268",
  "aveprice": "331",
  "nameseo": "paratropina-fte-20ml-gts",
  "cbar": "7730751950059",
  "brandid": "117",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/04252972b7fd02a7df33e8cd3e6e3404.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "3605",
  "updatedsoftware": "1651503517",
  "updated": "1627503920",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "159",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Lazar",
  "brandseo": "lazar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/117.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "325",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "12",
      "catname": "antiespasmodico",
      "catnameseo": "antiespasmodico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1511",
      "drugname": "dipirona - homatropina",
      "itemid": "245"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}