Imagen del producto

Tizafen 4

20 comprimidos
relajante muscular

relajante muscular
relajante muscular
Venta libre
Celsius
Precio
$683
$512 c/rec.
{
  "itemid": "68",
  "name": "Tizafen 4",
  "originalname": "TIZAFEN 4 MG 20 COMP.",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "relajante muscular",
  "searchkey": "relajante muscular tizafen 4 20 comprimidos",
  "itemgroup": "relajante muscular",
  "baseprice": "683",
  "preprice": "512",
  "aveprice": "743",
  "nameseo": "tizafen-4",
  "cbar": "7730607006527",
  "brandid": "7",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/0a4ba01320c00bab793144914320be6c.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "6388",
  "updatedsoftware": "1632238004",
  "updated": "1630078496",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "379",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Celsius",
  "brandseo": "celsius",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/7.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "93",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2409",
      "drugname": "tizanidina 4mg",
      "itemid": "68"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Perifar Flex

400mg 8 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , relajante muscular
Analgésico , relajante muscular
Venta libre
Spefar
Precio
$146
$110 c/rec.
{
  "itemid": "391",
  "name": "Perifar Flex",
  "originalname": "PERIFAR FLEX 400 X8 COMP.",
  "subname": "400mg 8 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular perifar flex 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, relajante muscular",
  "baseprice": "146",
  "preprice": "110",
  "aveprice": "146",
  "nameseo": "perifar-flex-400mg-8-comprimidos",
  "cbar": "7730900570657",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/b99d6256ff546d9985bb8d6792a44f72.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "18296",
  "updatedsoftware": "1632238009",
  "updated": "1632757009",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "225",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "513",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2555",
      "drugname": "ibuprofeno - orfenadrina",
      "itemid": "391"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Perifar Flex

600 mg 8 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , relajante muscular
Analgésico , relajante muscular
Venta libre
Spefar
Precio
$165
{
  "itemid": "392",
  "name": "Perifar Flex",
  "originalname": "PERIFAR FLEX 600 X8 COMP.",
  "subname": "600 mg 8 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular perifar flex 600 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, relajante muscular",
  "baseprice": "165",
  "preprice": "165",
  "aveprice": "165",
  "nameseo": "perifar-flex-600-mg-8-comprimidos",
  "cbar": "7730900573320",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/a8b3e9488957e502c70e8bf9ac91a4aa.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "67672",
  "updatedsoftware": "1632238007",
  "updated": "1632757012",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "170",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "515",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2556",
      "drugname": "ibuprofeno - orfenadrina",
      "itemid": "392"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dicloflex

10 comprimidos
antiinflamatorio - relajante

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Ion
Precio
$320
$240 c/rec.
{
  "itemid": "227",
  "name": "Dicloflex ",
  "originalname": "DICLOFLEX 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antiinflamatorio - relajante",
  "searchkey": "antiinflamatorio - relajante dicloflex 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "320",
  "preprice": "240",
  "aveprice": "267",
  "nameseo": "dicloflex-10-comp",
  "cbar": "7730700000880",
  "brandid": "104",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/f2227cc22ce870da2ed9b3dd023f78bd.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "9982",
  "updatedsoftware": "1632238006",
  "updated": "1591274305",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "170",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Ion",
  "brandseo": "ion",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "303",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "329",
      "drugname": "diclofenac - orfenadrina",
      "itemid": "227"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Tizafen 2

20 comprimidos
relajante muscular

relajante muscular
relajante muscular
Venta libre
Celsius
Precio
$552
$414 c/rec.
{
  "itemid": "67",
  "name": "Tizafen 2",
  "originalname": "TIZAFEN 2 MG 20 COMP.",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "relajante muscular",
  "searchkey": "relajante muscular tizafen 2 20 comprimidos",
  "itemgroup": "relajante muscular",
  "baseprice": "552",
  "preprice": "414",
  "aveprice": "600",
  "nameseo": "tizafen-2",
  "cbar": "7730607006510",
  "brandid": "7",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/eb7da32abfd0f376046d77957040234b.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "6387",
  "updatedsoftware": "1632238004",
  "updated": "1630078444",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "144",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Celsius",
  "brandseo": "celsius",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/7.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "92",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2407",
      "drugname": "tizanidina 2mg",
      "itemid": "67"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Musculare 10mg

10 comprimidos
relajante muscular

relajante muscular
relajante muscular
Venta libre
Eurofarma
Precio
$277
$208 c/rec.
{
  "itemid": "136",
  "name": "Musculare 10mg",
  "originalname": "MUSCULARE 10 X 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "relajante muscular",
  "searchkey": "relajante muscular musculare 10mg 10 comprimidos",
  "itemgroup": "relajante muscular",
  "baseprice": "277",
  "preprice": "208",
  "aveprice": "274",
  "nameseo": "musculare-10mg",
  "cbar": "7730381003934",
  "brandid": "91",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/4ea5b7ef0098cadd61318a7dcec0e459.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "57232",
  "updatedsoftware": "1632238006",
  "updated": "1630081084",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "130",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Eurofarma",
  "brandseo": "eurofarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/91.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "174",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2471",
      "drugname": "ciclobenzaprina clorhidrato",
      "itemid": "136"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dipar Flex

10 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Roemmers
Precio
$179
$134 c/rec.
{
  "itemid": "304",
  "name": "Dipar Flex ",
  "originalname": "DIPAR FLEX CAJITA X10COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular dipar flex 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "179",
  "preprice": "134",
  "aveprice": "179",
  "nameseo": "dipar-flex-cajita-x10comp",
  "cbar": "7730698015743",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/22e377cec142c1d4affd174864cdc7d0.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "47220",
  "updatedsoftware": "1632238010",
  "updated": "1627574124",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "127",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "406",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1572",
      "drugname": "diclofenac - pridinol",
      "itemid": "304"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Aliviol Flex

10 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

relajante muscular
relajante muscular
Venta libre
Teva
Precio
$180
$135 c/rec.
{
  "itemid": "169",
  "name": "Aliviol Flex ",
  "originalname": "ALIVIOL FLEX 10 COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular ",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular aliviol flex 10 comprimidos",
  "itemgroup": "relajante muscular",
  "baseprice": "180",
  "preprice": "135",
  "aveprice": "171",
  "nameseo": "aliviol-flex-10-comp",
  "cbar": "7730924872966",
  "brandid": "61",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/2621000aac05dac765f2693380371f46.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "24761",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1627501526",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "113",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Teva",
  "brandseo": "teva",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/61.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "230",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1464",
      "drugname": "diclofenac sodico 50mg - pridinol ",
      "itemid": "169"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ibupirac Flex

10 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Urufarma
Precio
$162
{
  "itemid": "467",
  "name": "Ibupirac Flex",
  "originalname": "IBUPIRAC FLEX 400MG X10",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular ibupirac flex 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "162",
  "preprice": "162",
  "aveprice": "157",
  "nameseo": "ibupirac-flex",
  "cbar": "7730564325228",
  "brandid": "29",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ff7faf7bd73991df34ff76260f3621d0.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "37161",
  "updatedsoftware": "1641193165",
  "updated": "1627584988",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "107",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Urufarma",
  "brandseo": "urufarma",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/29.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "616",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1661",
      "drugname": "7730564325228",
      "itemid": "467"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dioxaflex plus

10 comprimidos
analgésico antiinflamatorio miorrelajante

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Gramon Bago
Precio
$171
{
  "itemid": "150",
  "name": "Dioxaflex plus ",
  "originalname": "DIOXAFLEX PLUS X 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio miorrelajante",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio miorrelajante dioxaflex plus 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "171",
  "preprice": "171",
  "aveprice": "179",
  "nameseo": "dioxaflex-plus",
  "cbar": "7730599534619",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/12f235f6b2dd31eb61bec8b4602b28da.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "27014",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630081582",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "106",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "196",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2483",
      "drugname": "diclofenac - pridinol",
      "itemid": "150"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Quimioflex NF

20 comprimidos
relajante muscular - anticalambres

relajante muscular , anticalambres
relajante muscular , anticalambres
Venta libre
Celsius
Precio
$587
$440 c/rec.
{
  "itemid": "75",
  "name": "Quimioflex NF",
  "originalname": "QUIMIOFLEX NF 20 COMPR",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "relajante muscular - anticalambres",
  "searchkey": "relajante muscular - anticalambres quimioflex nf 20 comprimidos",
  "itemgroup": "relajante muscular, anticalambres",
  "baseprice": "587",
  "preprice": "440",
  "aveprice": "639",
  "nameseo": "quimioflex-nf",
  "cbar": "7730607010593",
  "brandid": "7",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/117393507e0f8bf69211bd248b50a33a.png",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "1503",
  "updatedsoftware": "1632238009",
  "updated": "1630078777",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "96",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Celsius",
  "brandseo": "celsius",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/7.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "102",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "42",
      "catname": "anticalambres",
      "catnameseo": "anticalambres",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2417",
      "drugname": "quinina sulfato 200mg",
      "itemid": "75"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dioxaflex Plus Rapid

10 sobres
analgésico miorrelajante de accion rapida

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Gramon Bago
Precio
$470
{
  "itemid": "152",
  "name": "Dioxaflex Plus Rapid",
  "originalname": "DIOXAFLEX PLUS RAPID 10SO",
  "subname": "10 sobres",
  "description": "analgesico miorrelajante de accion rapida",
  "searchkey": "analgesico miorrelajante de accion rapida dioxaflex plus rapid 10 sobres",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "470",
  "preprice": "470",
  "aveprice": "486",
  "nameseo": "dioxaflex-plus-rapid",
  "cbar": "7730599534329",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ac554f649e029332bfcd3baea309efa3.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "56023",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630081651",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "89",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "200",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2485",
      "drugname": "diclofenac - pridinol",
      "itemid": "152"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Perifar Flex 400mg 24 comprimidos

24 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , relajante muscular
Analgésico , relajante muscular
Venta libre
Spefar
Precio
$437
$328 c/rec.
{
  "itemid": "1555",
  "name": "Perifar Flex 400mg 24 comprimidos",
  "originalname": "PERIFAR FLEX X 24 COMP.",
  "subname": "24 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular perifar flex 24 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, relajante muscular",
  "baseprice": "437",
  "preprice": "328",
  "aveprice": "437",
  "nameseo": "perifar-flex-400mg-24-comprimidos",
  "cbar": "7730900570664",
  "brandid": "177",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/afa0e763a11b941224eebb71a733eb53.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "28883",
  "updatedsoftware": "1632238004",
  "updated": "1632412176",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "60",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Spefar",
  "brandseo": "spefar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/177.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "1350",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2536",
      "drugname": "ibuprofeno - orfenadrina",
      "itemid": "1555"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Novemina Flex

8 comprimidos
analgésico miorrelajante

Analgésico , relajante muscular
Analgésico , relajante muscular
Venta libre
Lazar
Precio
$132
{
  "itemid": "260",
  "name": "Novemina Flex ",
  "originalname": "NOVEMINA FLEX 8 COMP.",
  "subname": "8 comprimidos",
  "description": "analgesico miorrelajante",
  "searchkey": "analgesico miorrelajante novemina flex 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, relajante muscular",
  "baseprice": "132",
  "preprice": "132",
  "aveprice": "129",
  "nameseo": "novemina-flex-sobre-x-8",
  "cbar": "7730751947189",
  "brandid": "117",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/c952b68c2542aeb5d0c5a035a9e2a488.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "19982",
  "updatedsoftware": "1638341990",
  "updated": "1627504105",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "52",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Lazar",
  "brandseo": "lazar",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/117.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "345",
  "catid": "38",
  "catname": "relajante muscular",
  "catnameseo": "relajante-muscular",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1520",
      "drugname": "dipirona - orfenadrina",
      "itemid": "260"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}