Imagen del producto

Amoxidal 750Mg

20 Comprimidos
Amoxicilina 750Mg-Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$669
$502 c/rec.
{
  "itemid": "345",
  "name": "Amoxidal 750Mg",
  "originalname": "AMOXIDAL 750 MG 20 COMP",
  "subname": "20 Comprimidos",
  "description": "Amoxicilina 750Mg-Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Amoxicilina 750Mg-Antibi\u00f3tico 20 Comprimidos Amoxidal 750Mg",
  "itemgroup": "Antibi\u00f3tico",
  "baseprice": "669",
  "preprice": "502",
  "aveprice": "618",
  "nameseo": "amoxidal-750mg-20-comprimidos",
  "cbar": "7730698002705",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/3a4ae1d39c0cdf60bfa150bb175815a3.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "20688",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1656095898",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "2861",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "454",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2953",
      "drugname": "Amoxicilina 750Mg",
      "itemid": "345"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Amoxidal 750Mg

10 Comprimidos
Amoxicilina 750Mg-Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$449
$337 c/rec.
{
  "itemid": "344",
  "name": "Amoxidal 750Mg",
  "originalname": "AMOXIDAL 750 MG 10 COMP",
  "subname": "10 Comprimidos",
  "description": "Amoxicilina 750Mg-Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Amoxicilina 750Mg-Antibi\u00f3tico 10 Comprimidos Amoxidal 750Mg ",
  "itemgroup": "antibiotico",
  "baseprice": "449",
  "preprice": "337",
  "aveprice": "415",
  "nameseo": "amoxidal-750mg-10-comprimidos",
  "cbar": "7730698002132",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/b4fb153e3c924551687ff2fe2e0f9867.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "10904",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1656095903",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "2314",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "453",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2954",
      "drugname": "Amoxicilina 750Mg",
      "itemid": "344"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Amoxidal 750Mg

100ML
Amoxicilina 750Mg En Suspensión, Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$807
$605 c/rec.
{
  "itemid": "2219",
  "name": "Amoxidal 750Mg",
  "originalname": "AMOXIDAL 750 MG SUSP 100M",
  "subname": "100ML",
  "description": "Amoxicilina 750Mg En Suspensi\u00f3n, Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Amoxicilina 750Mg En Suspensi\u00f3n, Antibi\u00f3tico 100 ML Amoxidal 750Mg ",
  "itemgroup": "Antibi\u00f3tico",
  "baseprice": "807",
  "preprice": "605",
  "aveprice": "807",
  "nameseo": "amoxidal-750mg-100ml",
  "cbar": "7730698016146",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/2cbeadbf0e1688fa3954e1d8f8bd3571.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "56831",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1656098111",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "2081",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "2023",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2990",
      "drugname": "Amoxicilina 750Mg",
      "itemid": "2219"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Sedansil Crema

50g
crema para quemaduras e infecciones de la piel

quemaduras en la piel
quemaduras en la piel
Venta libre
Roemmers
Precio
$629
$472 c/rec.
{
  "itemid": "313",
  "name": "Sedansil Crema ",
  "originalname": "SEDANSIL CREMA 50 GR.",
  "subname": "50g",
  "description": "crema para quemaduras e infecciones de la piel",
  "searchkey": "crema para quemaduras e infecciones de la piel sedansil crema 50g",
  "itemgroup": "quemaduras en la piel",
  "baseprice": "629",
  "preprice": "472",
  "aveprice": "629",
  "nameseo": "sedansil-crema-50-gr",
  "cbar": "7730698019888",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/e0f2b0fbc6802adb6bb5bb5550ea93b1.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "8826",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627575199",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1904",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "420",
  "catid": "78",
  "catname": "quemaduras en la piel",
  "catnameseo": "quemaduras-en-la-piel",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "78",
      "catname": "quemaduras en la piel",
      "catnameseo": "quemaduras-en-la-piel",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1581",
      "drugname": "sulfadiazina deplata 1% - clorhexidina 0.2%",
      "itemid": "313"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Corentel 5mg

30 comprimidos
antihipertensivo - betabloqueante

antihipertensivo , betabloqueante
antihipertensivo , betabloqueante
Venta libre
Roemmers
Precio
$722
$433 c/rec.
{
  "itemid": "362",
  "name": "Corentel 5mg",
  "originalname": "CORENTEL 5 MG 30 COMP",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "antihipertensivo - betabloqueante",
  "searchkey": "antihipertensivo - betabloqueante corentel 5mg 30 comprimidos",
  "itemgroup": "antihipertensivo, betabloqueante",
  "baseprice": "722",
  "preprice": "433",
  "aveprice": "693",
  "nameseo": "corentel-5-mg-30-comp",
  "cbar": "7730698007168",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/71410e52598df456ce2beb50a557a8e8.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "38265",
  "updatedsoftware": "1713545771",
  "updated": "1592412474",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1784",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "476",
  "catid": "7",
  "catname": "antihipertensivo",
  "catnameseo": "antihipertensivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "7",
      "catname": "antihipertensivo",
      "catnameseo": "antihipertensivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "83",
      "catname": "betabloqueante",
      "catnameseo": "betabloqueante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "481",
      "drugname": "bisoprolol 5mg",
      "itemid": "362"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dolex 500

8 comprimidos
analgésico - antipirético

Analgésico , antifebril
Analgésico , antifebril
Venta libre
Roemmers
Precio
$79
$42 c/rec.
{
  "itemid": "306",
  "name": "Dolex 500",
  "originalname": "DOLEX 500MG.X 8 COMP.",
  "subname": "8 comprimidos",
  "description": "analgesico - antipiretico",
  "searchkey": "analgesico - antipiretico dolex 500 8 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antifebril",
  "baseprice": "79",
  "preprice": "42",
  "aveprice": "77",
  "nameseo": "dolex-500mg-x-8-comp",
  "cbar": "7730698014975",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/27d10d9b754ddc0f028860892d721831.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "4618",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1592252731",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1775",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "409",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "28",
      "catname": "antifebril",
      "catnameseo": "antifebril",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "412",
      "drugname": "paracetamol 500",
      "itemid": "306"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Micoralex champú

100ml
antimicótico

antimicótico
antimicótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$1040
$780 c/rec.
{
  "itemid": "337",
  "name": "Micoralex champu",
  "originalname": "MICORALEX CHAMPU 100 ML.",
  "subname": "100ml ",
  "description": "antimicotico",
  "searchkey": "antimicotico micoralex champu 100ml ",
  "itemgroup": "antimicotico",
  "baseprice": "1040",
  "preprice": "780",
  "aveprice": "995",
  "nameseo": "micoralex-champu-100-ml",
  "cbar": "7730698014128",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/a76f21ce2fe25f77f1f9e3839def2134.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "6576",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1592336794",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1523",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "446",
  "catid": "5",
  "catname": "antimicotico",
  "catnameseo": "antimicotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "5",
      "catname": "antimicotico",
      "catnameseo": "antimicotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "456",
      "drugname": "ketoconazol",
      "itemid": "337"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Micolis Spray

60ml
antimicótico

antimicótico
antimicótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$678
$509 c/rec.
{
  "itemid": "312",
  "name": "Micolis Spray",
  "originalname": "MICOLIS SPRAY 60 ML",
  "subname": "60ml",
  "description": "antimicotico",
  "searchkey": "antimicotico micolis spray 60ml",
  "itemgroup": "antimicotico",
  "baseprice": "678",
  "preprice": "509",
  "aveprice": "678",
  "nameseo": "micolis-spray-60-ml",
  "cbar": "7730698008752",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/d654887e6681f0bf9d5a4b500c904eec.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "9125",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627574497",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1267",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "419",
  "catid": "5",
  "catname": "antimicotico",
  "catnameseo": "antimicotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "5",
      "catname": "antimicotico",
      "catnameseo": "antimicotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1580",
      "drugname": "econazol 1%",
      "itemid": "312"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dermocrema Vitaminada

70g
crema curativa

cuidado de la piel
cuidado de la piel
Venta libre
Roemmers
Precio
$533
$400 c/rec.
{
  "itemid": "334",
  "name": "Dermocrema Vitaminada ",
  "originalname": "DERMOCREMA VITAMINADA 70G",
  "subname": "70g",
  "description": "crema curativa",
  "searchkey": "crema curativa dermocrema votaminada 70g",
  "itemgroup": "cuidado de la piel",
  "baseprice": "533",
  "preprice": "400",
  "aveprice": "533",
  "nameseo": "dermocrema-vitaminada",
  "cbar": "7730698022819",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/f3f153dd1639a9ddcc5793ede2d15bc5.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "X",
  "softwareid": "49671",
  "updatedsoftware": "1712609787",
  "updated": "1627582473",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1251",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "443",
  "catid": "25",
  "catname": "cuidado de la piel",
  "catnameseo": "cuidado-de-la-piel",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "25",
      "catname": "cuidado de la piel",
      "catnameseo": "cuidado-de-la-piel",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1595",
      "drugname": "vitamina A - vitamina D - keratina - oxido de zinc ",
      "itemid": "334"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Maxfil 50

10 comprimidos
disfunción eréctil

disfunción eréctil
disfunción eréctil
Venta libre
Roemmers
Precio
$671
$503 c/rec.
{
  "itemid": "318",
  "name": "Maxfil 50",
  "originalname": "MAXFIL 50 MG. X 10 GRAGEA",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "disfuncion erectil",
  "searchkey": "disfuncion erectil maxfil 50 10 comprimidos",
  "itemgroup": "disfuncion erectil ",
  "baseprice": "671",
  "preprice": "503",
  "aveprice": "606",
  "nameseo": "maxfil-50-mg-x-10-gragea",
  "cbar": "7730698009957",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/e923c3ad53ee9a7fcc8996a51d04ae18.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "13607",
  "updatedsoftware": "1714661752",
  "updated": "1592323483",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1189",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "1330",
  "catid": "79",
  "catname": "disfuncion erectil",
  "catnameseo": "disfuncion-erectil",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "79",
      "catname": "disfuncion erectil",
      "catnameseo": "disfuncion-erectil",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "437",
      "drugname": "sildenafil ",
      "itemid": "318"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Bucosan Pump Spray

20ml
antiséptico bucofaringeo

antiséptico
antiséptico
Venta libre
Roemmers
Precio
$357
$268 c/rec.
{
  "itemid": "377",
  "name": "Bucosan Pump Spray",
  "originalname": "BUCOSAN PUMP SPRAY 20ML.",
  "subname": "20ml",
  "description": "antiseptico bucofaringeo",
  "searchkey": "antiseptico bucofaringeo bucosan pump spray 20ml",
  "itemgroup": "antiseptico",
  "baseprice": "357",
  "preprice": "268",
  "aveprice": "357",
  "nameseo": "bucosan-pump-spray",
  "cbar": "7730698008998",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/328298ee83d2220769f710b130c84742.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "42616",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627583191",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1171",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "493",
  "catid": "10",
  "catname": "antiseptico",
  "catnameseo": "antiseptico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "10",
      "catname": "antiseptico",
      "catnameseo": "antiseptico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1614",
      "drugname": "neomicina - sulfanilamida - lidocaina ",
      "itemid": "377"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dipar Flex

10 comprimidos
analgésico - antiinflamatorio - relajante muscular

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Roemmers
Precio
$179
$134 c/rec.
{
  "itemid": "304",
  "name": "Dipar Flex ",
  "originalname": "DIPAR FLEX CAJITA X10COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular",
  "searchkey": "analgesico - antiinflamatorio - relajante muscular dipar flex 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "179",
  "preprice": "134",
  "aveprice": "179",
  "nameseo": "dipar-flex-cajita-x10comp",
  "cbar": "7730698015743",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/22e377cec142c1d4affd174864cdc7d0.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "47220",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627574124",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1026",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "404",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1572",
      "drugname": "diclofenac - pridinol",
      "itemid": "304"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Vimax 50 masticable

4 comprimidos masticables
disfunción eréctil

disfunción eréctil
disfunción eréctil
Venta libre
Roemmers
Precio
$392
$294 c/rec.
{
  "itemid": "360",
  "name": "Vimax 50 masticable",
  "originalname": "VIMAX MASTICABLE 50 X 4",
  "subname": "4 comprimidos masticables ",
  "description": "disfuncion erectil",
  "searchkey": "disfuncion erectil vimax 50 masticable 4 comprimidos masticables ",
  "itemgroup": "disfuncion erectil",
  "baseprice": "392",
  "preprice": "294",
  "aveprice": "375",
  "nameseo": "vimax-masticable-50-x-4",
  "cbar": "7730698004662",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ca3673cfa4888493f72fa0ddac17fe16.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "26964",
  "updatedsoftware": "1703591943",
  "updated": "1592410680",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1010",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "474",
  "catid": "79",
  "catname": "disfuncion erectil",
  "catnameseo": "disfuncion-erectil",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "79",
      "catname": "disfuncion erectil",
      "catnameseo": "disfuncion-erectil",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "479",
      "drugname": "sildenafil",
      "itemid": "360"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ketofen 100mg

10 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Roemmers
Precio
$349
$262 c/rec.
{
  "itemid": "325",
  "name": "Ketofen 100mg",
  "originalname": "KETOFEN 100 MG 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio ketofen 100 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "349",
  "preprice": "262",
  "aveprice": "349",
  "nameseo": "ketofen-100mg",
  "cbar": "7730698000619",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/1a854ac7cd75c0e72a2fed07adec9ef6.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "7662",
  "updatedsoftware": "1713279376",
  "updated": "1627582262",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "1008",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "431",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1589",
      "drugname": "ketorpofeno 100mg",
      "itemid": "325"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Taural 150

10 comprimidos
antisecretor gástrico

protector gástrico
protector gástrico
Venta libre
Roemmers
Precio
$214
$161 c/rec.
{
  "itemid": "330",
  "name": "Taural 150",
  "originalname": "TAURAL 150 MG 10 COMPR",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antisecretor gastrico",
  "searchkey": "antisecretor gastrico taural 150 10 comprimidos",
  "itemgroup": "protector gastrico",
  "baseprice": "214",
  "preprice": "161",
  "aveprice": "214",
  "nameseo": "taural-150",
  "cbar": "7730698173054",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/60ffbfe08418ad6ff2679d1a87b6c011.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "9110",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627582450",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "955",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "439",
  "catid": "22",
  "catname": "protector gastrico",
  "catnameseo": "protector-gastrico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "22",
      "catname": "protector gastrico",
      "catnameseo": "protector-gastrico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1594",
      "drugname": "ranitidina",
      "itemid": "330"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Web C Caliente

5 sobres
antigripal

antigripal
antigripal
Venta libre
Roemmers
Precio
$202
{
  "itemid": "380",
  "name": "Web C Caliente",
  "originalname": "WEB-C 5 SOBRES CALIENTE",
  "subname": "5 sobres ",
  "description": "antigripal",
  "searchkey": "antigripal web c caliente 5 sobres ",
  "itemgroup": "antigripal",
  "baseprice": "202",
  "preprice": "202",
  "aveprice": "202",
  "nameseo": "web-c-caliente",
  "cbar": "7730698016337",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/53429fe270c39428194cbc2bffc32455.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "62959",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627583337",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "869",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "496",
  "catid": "8",
  "catname": "antigripal",
  "catnameseo": "antigripal",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "8",
      "catname": "antigripal",
      "catnameseo": "antigripal",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1618",
      "drugname": "paracetamol - vitamina c - cafeina ",
      "itemid": "380"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dipar Flex

x30 Comprimidos
Analgésico Asociado a Un Relajante Muscular. Contra El Dolor Post Traumático o Post Ejercicio, Cefaleas y Contracturas

Analgésico , relajante muscular
Analgésico , relajante muscular
Venta libre
Roemmers
Precio
$480
$360 c/rec.
{
  "itemid": "2111",
  "name": "Dipar Flex",
  "originalname": "DIPAR FLEX X 30 COMP.",
  "subname": "x30 Comprimidos",
  "description": "Analg\u00e9sico Asociado a Un Relajante Muscular. Contra El Dolor Post Traum\u00e1tico o Post Ejercicio, Cefaleas y Contracturas",
  "searchkey": "Analg\u00e9sico Asociado a Un Relajante Muscular. Contra El Dolor Post Traum\u00e1tico o Post Ejercicio, Cefaleas y Contracturas x 30 Comprimidos Dipar Flex",
  "itemgroup": "",
  "baseprice": "480",
  "preprice": "360",
  "aveprice": "480",
  "nameseo": "dipar-flex-x30-comprimidos",
  "cbar": "7730698015736",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/9e34d6276f21cb39b7b9da425701eaa1.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "X",
  "softwareid": "47219",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1654625420",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "817",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "1673",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2755",
      "drugname": "Diclofenac S\u00f3dico 50Mg+Pridinol Mesilato 4Mg",
      "itemid": "2111"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Sertal Compuesto

10 comprimidos
antiespasmódico

antiespasmódico
antiespasmódico
Venta libre
Roemmers
Precio
$418
$314 c/rec.
{
  "itemid": "355",
  "name": "Sertal Compuesto ",
  "originalname": "SERTAL-COMPTO.NF 10 GRAGE",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "antiespasmodico",
  "searchkey": "antiespasmodico sertal compuesto 10 comprimidos",
  "itemgroup": "antiespasmodico",
  "baseprice": "418",
  "preprice": "314",
  "aveprice": "418",
  "nameseo": "sertal-compuesto",
  "cbar": "7730969304194",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/e63df0263318735f3d8182994929102c.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "4661",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627582909",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "783",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "468",
  "catid": "12",
  "catname": "antiespasmodico",
  "catnameseo": "antiespasmodico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "12",
      "catname": "antiespasmodico",
      "catnameseo": "antiespasmodico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1606",
      "drugname": "clonixinato de lisina - propinox clorhidrato",
      "itemid": "355"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Diaformina 500mg

60 comprimidos
hipoglucemiante

hipoglucemiante
hipoglucemiante
Venta libre
Roemmers
Precio
$765
$459 c/rec.
{
  "itemid": "381",
  "name": "Diaformina 500mg",
  "originalname": "DIAFORMINA 500MG 60COMP.",
  "subname": "60 comprimidos",
  "description": "hipoglucemiante",
  "searchkey": "hipoglucemiante diaformina 500mg 60 comprimidos",
  "itemgroup": "hipoglucemiante",
  "baseprice": "765",
  "preprice": "459",
  "aveprice": "733",
  "nameseo": "diaformina-500mg-60comp",
  "cbar": "7730698017532",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/3cfc32e276b4e6554d6975e311f44044.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "31016",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1592582428",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "773",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "497",
  "catid": "74",
  "catname": "hipoglucemiante",
  "catnameseo": "hipoglucemiante",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "74",
      "catname": "hipoglucemiante",
      "catnameseo": "hipoglucemiante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "500",
      "drugname": "metformina clorhidrato ",
      "itemid": "381"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Alerfast jarabe

50ml
antialérgico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$305
$229 c/rec.
{
  "itemid": "350",
  "name": "Alerfast jarabe",
  "originalname": "ALERFAST JBE. 50 ML.",
  "subname": "50ml",
  "description": "antialergico",
  "searchkey": "antialergico alerfast jarabe 50ml",
  "itemgroup": "antialergico",
  "baseprice": "305",
  "preprice": "229",
  "aveprice": "305",
  "nameseo": "alerfast-jarabe-50ml",
  "cbar": "7730698279046",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/c4e12f7f0272c9d4cc74d847990b4523.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "15337",
  "updatedsoftware": "1689011908",
  "updated": "1656093718",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "769",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "459",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2944",
      "drugname": "loratadina ",
      "itemid": "350"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ketofen LP 200mg

10 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Roemmers
Precio
$497
$373 c/rec.
{
  "itemid": "326",
  "name": "Ketofen LP 200mg",
  "originalname": "KETOFEN LP 200MG 10COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio ketofen lp 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "497",
  "preprice": "373",
  "aveprice": "497",
  "nameseo": "ketofen-lp-200mg",
  "cbar": "7730698048000",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/5b9c2062ebb79a258f00bf1966aabf1a.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "28352",
  "updatedsoftware": "1700236802",
  "updated": "1627582276",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "769",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "433",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1590",
      "drugname": "ketoprofeno 200mg",
      "itemid": "326"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Omega 3 1000mg

40 capsulas
aceite de pescado rico en omega 3

Venta libre
Roemmers
Precio
$521
$391 c/rec.
{
  "itemid": "302",
  "name": "Omega 3 1000mg",
  "originalname": "OMEGA 3 1000MG X 40 CAPS",
  "subname": "40 capsulas",
  "description": "aceite de pescado rico en omega 3",
  "searchkey": "aceite de pescado rico en omega 3 omega 3 40 capsulas",
  "itemgroup": "complemento nutricional , hipolipemiante antioxidante",
  "baseprice": "521",
  "preprice": "391",
  "aveprice": "521",
  "nameseo": "omega-3-1000mg-x-40-caps",
  "cbar": "7730698019437",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/d2e2f8d8a720061802a520ea15050238.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "24064",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627574096",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "763",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "400",
  "catid": "16",
  "catname": "complemento nutricional ",
  "catnameseo": "complemento-nutricional",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "16",
      "catname": "complemento nutricional ",
      "catnameseo": "complemento-nutricional",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "77",
      "catname": "hipolipemiante antioxidante",
      "catnameseo": "hipolipemiante-antioxidante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1570",
      "drugname": "omega 3",
      "itemid": "302"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Omega 3 1000mg

100 capsulas
aceite de pescado rico en omega 3

Venta libre
Roemmers
Precio
$1305
$979 c/rec.
{
  "itemid": "301",
  "name": "Omega 3 1000mg",
  "originalname": "OMEGA 3 1000MG X 100 CAPS",
  "subname": "100 capsulas",
  "description": "aceite de pescado rico en omega 3",
  "searchkey": "aceite de pescado rico en omega 3 omega 3 100 capsulas",
  "itemgroup": "complemento nutricional , hipolipemiante antioxidante",
  "baseprice": "1305",
  "preprice": "979",
  "aveprice": "1305",
  "nameseo": "omega-3-1000mg-x-100-caps",
  "cbar": "7730698019420",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/19c5691443890cc07121996ebcbd3e27.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "32289",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627574085",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "763",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "398",
  "catid": "16",
  "catname": "complemento nutricional ",
  "catnameseo": "complemento-nutricional",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "16",
      "catname": "complemento nutricional ",
      "catnameseo": "complemento-nutricional",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "77",
      "catname": "hipolipemiante antioxidante",
      "catnameseo": "hipolipemiante-antioxidante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1569",
      "drugname": "omega 3",
      "itemid": "301"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Diaformina 500mg

30 comprimidos
hipoglucemiante

hipoglucemiante
hipoglucemiante
Venta libre
Roemmers
Precio
$456
$274 c/rec.
{
  "itemid": "367",
  "name": "Diaformina 500mg",
  "originalname": "DIAFORMINA 500MG 30COMP",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "hipoglucemiante",
  "searchkey": "hipoglucemiante diaformina 30 comprimidos",
  "itemgroup": "hipoglucemiante",
  "baseprice": "456",
  "preprice": "274",
  "aveprice": "456",
  "nameseo": "diaformina-500mg",
  "cbar": "7730698008646",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/9817f4612ddaf312253fe56a14cfecac.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "40498",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627582998",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "761",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "482",
  "catid": "74",
  "catname": "hipoglucemiante",
  "catnameseo": "hipoglucemiante",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "74",
      "catname": "hipoglucemiante",
      "catnameseo": "hipoglucemiante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1609",
      "drugname": "metformina ",
      "itemid": "367"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dipar Dol

10 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Roemmers
Precio
$115
$86 c/rec.
{
  "itemid": "303",
  "name": "Dipar Dol ",
  "originalname": "DIPAR DOL X 10COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio dipar dol 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "115",
  "preprice": "86",
  "aveprice": "115",
  "nameseo": "dipar-dol-cajita-x-10comp",
  "cbar": "7730698015750",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/7cdd6912d9dea526d4da8f515ab45682.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "43516",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627574114",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "700",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "402",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1571",
      "drugname": "paracetamol \/ diclofenac ",
      "itemid": "303"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Vimax 50mg

4 tabletas
disfunción eréctil

disfunción eréctil
disfunción eréctil
Venta libre
Roemmers
Precio
$384
$288 c/rec.
{
  "itemid": "356",
  "name": "Vimax 50mg",
  "originalname": "VIMAX 50 MG 4 COMP",
  "subname": "4 tabletas",
  "description": "disfuncion erectil",
  "searchkey": "disfuncion erectil vimax 50mg 4 tabletas",
  "itemgroup": "disfuncion erectil",
  "baseprice": "384",
  "preprice": "288",
  "aveprice": "367",
  "nameseo": "vimax-50-mg-4-comp",
  "cbar": "7730698002439",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/19db37e332d2cb217d628d68bd68a263.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "20426",
  "updatedsoftware": "1703591943",
  "updated": "1592344938",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "676",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "469",
  "catid": "79",
  "catname": "disfuncion erectil",
  "catnameseo": "disfuncion-erectil",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "79",
      "catname": "disfuncion erectil",
      "catnameseo": "disfuncion-erectil",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "475",
      "drugname": "sildenafil ",
      "itemid": "356"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Amoxidal 500Mg

16 Comprimidos
Amoxicilina-Antibiótico

antibiótico
antibiótico
Venta libre
Roemmers
Precio
$600
$450 c/rec.
{
  "itemid": "346",
  "name": "Amoxidal 500Mg",
  "originalname": "AMOXIDAL 500 MG 16 COMP",
  "subname": "16 Comprimidos",
  "description": "Amoxicilina-Antibi\u00f3tico",
  "searchkey": "Amoxicilina-Antibi\u00f3tico 16 Comprimidos Amoxidal 500Mg Via Oral",
  "itemgroup": "Antibi\u00f3tico",
  "baseprice": "600",
  "preprice": "450",
  "aveprice": "556",
  "nameseo": "amoxidal-500mg-16-comprimidos",
  "cbar": "7730698002125",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/20e29aea4f86320d421ca368794ccaec.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Control m\u00e9dico recomendado",
  "softwareid": "10905",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1656095468",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "668",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "455",
  "catid": "61",
  "catname": "antibiotico",
  "catnameseo": "antibiotico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2949",
      "drugname": "Amoxicilina 500Mg",
      "itemid": "346"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dipar Parches

5 parches
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Roemmers
Precio
$724
$543 c/rec.
{
  "itemid": "298",
  "name": "Dipar Parches",
  "originalname": "DIPAR PARCHES X 5 UNIDAD.",
  "subname": "5 parches",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio dipar parches 5 parches",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "724",
  "preprice": "543",
  "aveprice": "724",
  "nameseo": "dipar-parches-x-5-unidad",
  "cbar": "7730698019550",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/d567fd3b23ff8be29f8196d3056cc0a0.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "62101",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627574014",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "644",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "392",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1567",
      "drugname": "diclofenac sodico 140mg",
      "itemid": "298"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Convertal 50

30 comprimidos
antihipertensivo

antihipertensivo
antihipertensivo
Venta libre
Roemmers
Precio
$1025
$615 c/rec.
{
  "itemid": "365",
  "name": "Convertal 50",
  "originalname": "CONVERTAL 50 MG X 30COMP",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "antihipertensivo",
  "searchkey": "antihipertensivo convertal 50 30 comprimidos",
  "itemgroup": "antihipertensivo",
  "baseprice": "1025",
  "preprice": "615",
  "aveprice": "1025",
  "nameseo": "convertal-50",
  "cbar": "7730698344034",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/8817a377df3871f41de850a7df0f393c.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "4040",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1627582983",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "616",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "480",
  "catid": "7",
  "catname": "antihipertensivo",
  "catnameseo": "antihipertensivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "7",
      "catname": "antihipertensivo",
      "catnameseo": "antihipertensivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1608",
      "drugname": "losartan potasico 50mg",
      "itemid": "365"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Corentel 10

30 comprimidos
betabloqueante

betabloqueante
betabloqueante
Venta libre
Roemmers
Precio
$1090
$654 c/rec.
{
  "itemid": "369",
  "name": "Corentel 10",
  "originalname": "CORENTEL 10 MG 30 COMP",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "betabloqueante",
  "searchkey": "betabloqueante corentel 10 30 comprimidos",
  "itemgroup": "betabloqueante",
  "baseprice": "1090",
  "preprice": "654",
  "aveprice": "1046",
  "nameseo": "corentel-10-mg-30-comp",
  "cbar": "7730698007175",
  "brandid": "9",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/7f6767d416659c36942a1e9e50b6f359.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "38264",
  "updatedsoftware": "1688223516",
  "updated": "1592507917",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "589",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Roemmers",
  "brandseo": "roemmers",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/9.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "484",
  "catid": "83",
  "catname": "betabloqueante",
  "catnameseo": "betabloqueante",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "83",
      "catname": "betabloqueante",
      "catnameseo": "betabloqueante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "488",
      "drugname": "bisoprolol 10mg",
      "itemid": "369"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}