Imagen del producto

Tiaxal Crema

5g
antialergica -antimicotica - antibiotica -antiinflamatoria

Venta libre
Gramon Bago
Precio
$288
{
  "itemid": "155",
  "name": "Tiaxal Crema ",
  "originalname": "TIAXAL CREMA 5 GR",
  "subname": "5g",
  "description": "antialergica -antimicotica - antibiotica -antiinflamatoria",
  "searchkey": "antialergica -antimicotica - antibiotica -antiinflamatoria tiaxal crema 5g",
  "itemgroup": "antialergico, antimicotico, antiinflamatorio, antibiotico",
  "baseprice": "288",
  "preprice": "288",
  "aveprice": "300",
  "nameseo": "tiaxal-crema",
  "cbar": "7730599504063",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/50580f0ea8dcc1376f167788f75634cb.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "1105",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630081703",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "251",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "205",
  "catid": "4",
  "catname": "antialergico",
  "catnameseo": "antialergico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "4",
      "catname": "antialergico",
      "catnameseo": "antialergico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "5",
      "catname": "antimicotico",
      "catnameseo": "antimicotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2488",
      "drugname": "betametasona - gentamicina - nistatina - tolnaftato",
      "itemid": "155"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Tiaxal crema

15g
antialergica -antimicotica - antibiotica -antiinflamatoria

Venta libre
Gramon Bago
Precio
$555
{
  "itemid": "156",
  "name": "Tiaxal crema ",
  "originalname": "TIAXAL CREMA 15 GR",
  "subname": "15g",
  "description": "antialergica -antimicotica - antibiotica -antiinflamatoria",
  "searchkey": "antialergica -antimicotica - antibiotica -antiinflamatoria tiaxal crema 15g",
  "itemgroup": "antialergico, antimicotico, antiinflamatorio, antibiotico",
  "baseprice": "555",
  "preprice": "555",
  "aveprice": "580",
  "nameseo": "tiaxal-crema",
  "cbar": "7730599504070",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/920407e4fe98facdda8d12366bf5cf01.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "1106",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630081718",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "177",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "209",
  "catid": "4",
  "catname": "antialergico",
  "catnameseo": "antialergico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "4",
      "catname": "antialergico",
      "catnameseo": "antialergico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "5",
      "catname": "antimicotico",
      "catnameseo": "antimicotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "61",
      "catname": "antibiotico",
      "catnameseo": "antibiotico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2489",
      "drugname": "betametasona - gentamicina - nistatina - tolnaftato",
      "itemid": "156"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dioxaflex Forte Rapid

10 sobres
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Gramon Bago
Precio
$487
{
  "itemid": "153",
  "name": "Dioxaflex Forte Rapid",
  "originalname": "DIOXAFLEX FORTE RAPID 10S",
  "subname": "10 sobres ",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio dioxaflex forte rapid 10 sobres ",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "487",
  "preprice": "487",
  "aveprice": "509",
  "nameseo": "dioxaflex-forte-rapid",
  "cbar": "7730599534367",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/8e3008d886d59ee4f36d12e3d5f871c7.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "56022",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630081666",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "108",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "201",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2486",
      "drugname": "diclofenac - paracetamol",
      "itemid": "153"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dioxaflex B12

10 comprimidos
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Gramon Bago
Precio
$351
{
  "itemid": "149",
  "name": "Dioxaflex B12",
  "originalname": "DIOXAFLEX B12 X 10 COMP",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio dioxaflex b12 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "351",
  "preprice": "351",
  "aveprice": "365",
  "nameseo": "dioxaflex-b12",
  "cbar": "7730599534350",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/c75b2f7126a833655f879b4e486d16a1.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "21048",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630081559",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "101",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "192",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2482",
      "drugname": "diclofenac - cianocobalamina - betametasona",
      "itemid": "149"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dioxaflex plus

10 comprimidos
analgésico antiinflamatorio miorrelajante

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Gramon Bago
Precio
$171
{
  "itemid": "150",
  "name": "Dioxaflex plus ",
  "originalname": "DIOXAFLEX PLUS X 10 COMP.",
  "subname": "10 comprimidos",
  "description": "analgesico antiinflamatorio miorrelajante",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio miorrelajante dioxaflex plus 10 comprimidos",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "171",
  "preprice": "171",
  "aveprice": "179",
  "nameseo": "dioxaflex-plus",
  "cbar": "7730599534619",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/12f235f6b2dd31eb61bec8b4602b28da.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "27014",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630081582",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "88",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "194",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2483",
      "drugname": "diclofenac - pridinol",
      "itemid": "150"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Dioxaflex Plus Rapid

10 sobres
analgésico miorrelajante de accion rapida

Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Analgésico , antiinflamatorio , relajante muscular
Venta libre
Gramon Bago
Precio
$470
{
  "itemid": "152",
  "name": "Dioxaflex Plus Rapid",
  "originalname": "DIOXAFLEX PLUS RAPID 10SO",
  "subname": "10 sobres",
  "description": "analgesico miorrelajante de accion rapida",
  "searchkey": "analgesico miorrelajante de accion rapida dioxaflex plus rapid 10 sobres",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio, relajante muscular",
  "baseprice": "470",
  "preprice": "470",
  "aveprice": "486",
  "nameseo": "dioxaflex-plus-rapid",
  "cbar": "7730599534329",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ac554f649e029332bfcd3baea309efa3.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "56023",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630081651",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "73",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "198",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "38",
      "catname": "relajante muscular",
      "catnameseo": "relajante-muscular",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2485",
      "drugname": "diclofenac - pridinol",
      "itemid": "152"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Rati Salil Sport Gel

50 g
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Gramon Bago
Precio
$448
{
  "itemid": "163",
  "name": "Rati Salil Sport Gel",
  "originalname": "RATI SALIL GEL SPORT 50GR",
  "subname": "50 g ",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio rati salil sport gel 50 g ",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "448",
  "preprice": "448",
  "aveprice": "444",
  "nameseo": "rati-salil-gel-sport-50gr",
  "cbar": "7730599000312",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/5422994cbb838b31a055c6b72f8ca5e7.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "60541",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1627501475",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "68",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "221",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1462",
      "drugname": "diclofenac - salicilato de metilo - lidocaina ",
      "itemid": "163"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Rati Salil Gel

30g
analgésico antiinflamatorio

Analgésico , antiinflamatorio
Analgésico , antiinflamatorio
Venta libre
Gramon Bago
Precio
$390
{
  "itemid": "162",
  "name": "Rati Salil Gel",
  "originalname": "RATI SALIL GEL 30GRS",
  "subname": "30g",
  "description": "analgesico antiinflamatorio",
  "searchkey": "analgesico antiinflamatorio rati salil gel 30g",
  "itemgroup": "Analgesico, antiinflamatorio",
  "baseprice": "390",
  "preprice": "390",
  "aveprice": "386",
  "nameseo": "rati-salil-gel-30grs",
  "cbar": "7730599531458",
  "brandid": "41",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/c78bdf0fa45a4185ffe95e0bdc5fd181.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "2959",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1627501298",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "61",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gramon Bago",
  "brandseo": "gramon-bago",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/41.png",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "219",
  "catid": "2",
  "catname": "Analgesico",
  "catnameseo": "analgesico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "2",
      "catname": "Analgesico",
      "catnameseo": "analgesico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "11",
      "catname": "antiinflamatorio",
      "catnameseo": "antiinflamatorio",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1461",
      "drugname": "salicilato de metilo",
      "itemid": "162"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}