Imagen del producto

Enapres 20mg

60 comprimidos
antihipertensivo

antihipertensivo
antihipertensivo
Venta libre
Gador
Precio
$739
$444 c/rec.
{
  "itemid": "111",
  "name": "Enapres 20mg",
  "originalname": "ENAPRES 20 MG 60 COMPR",
  "subname": "60 comprimidos",
  "description": "antihipertensivo",
  "searchkey": "antihipertensivo enapres 20 60 comprimidos",
  "itemgroup": "antihipertensivo",
  "baseprice": "739",
  "preprice": "444",
  "aveprice": "704",
  "nameseo": "enapres-20-mg-60-compr",
  "cbar": "7730900991803",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/84987d13ecf5098f0d134cde34203027.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "22410",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1627497396",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "127",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "144",
  "catid": "7",
  "catname": "antihipertensivo",
  "catnameseo": "antihipertensivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "7",
      "catname": "antihipertensivo",
      "catnameseo": "antihipertensivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "1423",
      "drugname": "enalapril m 20mg",
      "itemid": "111"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Rubi

28 comprimidos
anticonceptivo

anticonceptivo
anticonceptivo
Venta libre
Gador
Precio
$614
$461 c/rec.
{
  "itemid": "425",
  "name": "Rubi ",
  "originalname": "RUBI X 28 COMP.",
  "subname": "28 comprimidos",
  "description": "anticonceptivo",
  "searchkey": "anticonceptivo rubi 28 comprimidos",
  "itemgroup": "anticonceptivo",
  "baseprice": "614",
  "preprice": "461",
  "aveprice": "618",
  "nameseo": "rubi-x-28-comp",
  "cbar": "7792183000498",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/47db80df772636fb0cc7f0aede6ffe0c.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "46935",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1593014797",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "100",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "561",
  "catid": "85",
  "catname": "anticonceptivo",
  "catnameseo": "anticonceptivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "85",
      "catname": "anticonceptivo",
      "catnameseo": "anticonceptivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "544",
      "drugname": "valerato de estradiol - dienogest",
      "itemid": "425"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Modiur 50mg

30 comprimidos
diurético - antihipertensivo

antihipertensivo , diurético
antihipertensivo , diurético
Venta libre
Gador
Precio
$523
$314 c/rec.
{
  "itemid": "118",
  "name": "Modiur 50mg",
  "originalname": "MODIUR 50 MG 30 COMPR.",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "diuretico - antihipertensivo",
  "searchkey": "diuretico - antihipertensivo modiur 50 30 comprimidos",
  "itemgroup": "antihipertensivo, diuretico",
  "baseprice": "523",
  "preprice": "314",
  "aveprice": "531",
  "nameseo": "modiur-50mg",
  "cbar": "7730450000376",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/5d197ecec00f02467fcd17ed88c18a60.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "38791",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630080383",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "90",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "152",
  "catid": "7",
  "catname": "antihipertensivo",
  "catnameseo": "antihipertensivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "7",
      "catname": "antihipertensivo",
      "catnameseo": "antihipertensivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "20",
      "catname": "diuretico",
      "catnameseo": "diuretico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2456",
      "drugname": "hidroclorotiazida 50mg",
      "itemid": "118"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Modiur 25mg

30 comprimidos
diurético - antihipertensivo

antihipertensivo , diurético
antihipertensivo , diurético
Venta libre
Gador
Precio
$486
$292 c/rec.
{
  "itemid": "117",
  "name": "Modiur 25mg ",
  "originalname": "MODIUR 25 MG 30 COMPR.",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "diuretico - antihipertensivo",
  "searchkey": "diuretico - antihipertensivo modiur 25mg 30 comprimidos",
  "itemgroup": "antihipertensivo, diuretico",
  "baseprice": "486",
  "preprice": "292",
  "aveprice": "494",
  "nameseo": "modiur-25mg",
  "cbar": "7730450000369",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/94b68e35fc18a6924bceac8f6a255481.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "38790",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630080352",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "94",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "150",
  "catid": "7",
  "catname": "antihipertensivo",
  "catnameseo": "antihipertensivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "7",
      "catname": "antihipertensivo",
      "catnameseo": "antihipertensivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "20",
      "catname": "diuretico",
      "catnameseo": "diuretico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2455",
      "drugname": "hidroclorotiazida 25mg",
      "itemid": "117"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Calcimax D3 400

60 comprimidos
recalcificante

complejo vitamínico , recalcificante
complejo vitamínico , recalcificante
Venta libre
Gador
Precio
$453
$340 c/rec.
{
  "itemid": "108",
  "name": "Calcimax D3 400",
  "originalname": "CALCIMAX D3 400 MG.X 60",
  "subname": "60 comprimidos",
  "description": "recalcificante",
  "searchkey": "recalcificante calcimax d3 400 60 comprimidos",
  "itemgroup": "complejo vitaminico, recalcificante",
  "baseprice": "453",
  "preprice": "340",
  "aveprice": "459",
  "nameseo": "calcimax-d3-400",
  "cbar": "7730900992909",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/16267a1c5bdb6b8d724283d7fceb1b3b.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "47500",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630079949",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "67",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "140",
  "catid": "44",
  "catname": "complejo vitaminico",
  "catnameseo": "complejo-vitaminico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "44",
      "catname": "complejo vitaminico",
      "catnameseo": "complejo-vitaminico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    },
    {
      "catid": "54",
      "catname": "recalcificante",
      "catnameseo": "recalcificante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2447",
      "drugname": "citrato de calcio - citamina D3",
      "itemid": "108"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Enapres 20mg

30 comprimidos
antihipertensivo

antihipertensivo
antihipertensivo
Venta libre
Gador
Precio
$420
$252 c/rec.
{
  "itemid": "110",
  "name": "Enapres 20mg",
  "originalname": "ENAPRES 20 MG 30 COMPR",
  "subname": "30 comprimidos",
  "description": "antihipertensivo",
  "searchkey": "antihipertensivo enapres 20 30 comprimidos",
  "itemgroup": "antihipertensivo",
  "baseprice": "420",
  "preprice": "252",
  "aveprice": "426",
  "nameseo": "enapres-20mg",
  "cbar": "7730900990318",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/db808286e3e8e41869d4355a3b6bd808.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "16741",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630080056",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "127",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "143",
  "catid": "7",
  "catname": "antihipertensivo",
  "catnameseo": "antihipertensivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "7",
      "catname": "antihipertensivo",
      "catnameseo": "antihipertensivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2449",
      "drugname": "enalapril m 20mg",
      "itemid": "110"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

6 - Copin Gotas

15ml
fórmula compuesta

antiespasmódico
antiespasmódico
Venta libre
Gador
Precio
$397
$298 c/rec.
{
  "itemid": "102",
  "name": "6 - Copin Gotas",
  "originalname": "6-COPIN 15 CC GOTAS",
  "subname": "15ml",
  "description": "formula compuesta",
  "searchkey": "formula compuesta 6 -copin 15ml",
  "itemgroup": "antiespasmodico",
  "baseprice": "397",
  "preprice": "298",
  "aveprice": "403",
  "nameseo": "6-copin-gotas",
  "cbar": "7730450000093",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/efb960a0050112f9ecfe76dbb85415d7.png",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "536",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630079815",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "77",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "133",
  "catid": "12",
  "catname": "antiespasmodico",
  "catnameseo": "antiespasmodico",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "12",
      "catname": "antiespasmodico",
      "catnameseo": "antiespasmodico",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2442",
      "drugname": "formula compuesta",
      "itemid": "102"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Enemol

135ml
corrige la constipacion - evacua el intestino grueso

laxante
laxante
Venta libre
Gador
Precio
$395
$296 c/rec.
{
  "itemid": "112",
  "name": "Enemol ",
  "originalname": "ENEMOL 135 ML",
  "subname": "135ml ",
  "description": "corrige la constipacion - evacua el intestino grueso ",
  "searchkey": "corrige la constipacion - evacua el intestino grueso enemol 135ml ",
  "itemgroup": "laxante",
  "baseprice": "395",
  "preprice": "296",
  "aveprice": "401",
  "nameseo": "enemol",
  "cbar": "7730900990714",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/8a4132299ffac81fc36321b18b73e89a.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "2699",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630080162",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "187",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "145",
  "catid": "55",
  "catname": "laxante",
  "catnameseo": "laxante",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "55",
      "catname": "laxante",
      "catnameseo": "laxante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2450",
      "drugname": "fosfato monosodico - fosfato disodico",
      "itemid": "112"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Atenolol 100mg

28 comprimidos
antihipertensivo

antihipertensivo
antihipertensivo
Venta libre
Gador
Precio
$372
$223 c/rec.
{
  "itemid": "106",
  "name": "Atenolol 100mg",
  "originalname": "ATENOLOL 100MG 28CO.GADOR",
  "subname": "28 comprimidos",
  "description": "antihipertensivo",
  "searchkey": "antihipertensivo atenolol 100mg 28 comprimidos",
  "itemgroup": "antihipertensivo",
  "baseprice": "372",
  "preprice": "223",
  "aveprice": "377",
  "nameseo": "atenolol-100mg",
  "cbar": "7730900990257",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/ddc5dbbb05fc844025d948774c0cb250.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "14198",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630079891",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "57",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "138",
  "catid": "7",
  "catname": "antihipertensivo",
  "catnameseo": "antihipertensivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "7",
      "catname": "antihipertensivo",
      "catnameseo": "antihipertensivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2445",
      "drugname": "atenolol ",
      "itemid": "106"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ernex NF spray

30ml
antiséptico bucofaringeo

tópico bucofaringeo
tópico bucofaringeo
Venta libre
Gador
Precio
$344
$258 c/rec.
{
  "itemid": "114",
  "name": "Ernex NF spray",
  "originalname": "ERNEX NF SPRAY 30 ML",
  "subname": "30ml",
  "description": "antiseptico bucofaringeo",
  "searchkey": "antiseptico bucofaringeo ernex nf spray 30ml",
  "itemgroup": "topico bucofaringeo ",
  "baseprice": "344",
  "preprice": "258",
  "aveprice": "350",
  "nameseo": "ernex-nf-spray",
  "cbar": "7730900993982",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/56162965aba4f0863b3a6f950392a9db.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "63391",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630080268",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "61",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "147",
  "catid": "56",
  "catname": "topico bucofaringeo ",
  "catnameseo": "topico-bucofaringeo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "56",
      "catname": "topico bucofaringeo ",
      "catnameseo": "topico-bucofaringeo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2452",
      "drugname": "bencidamina clorhidrato",
      "itemid": "114"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Factor AG 200mg

20 comprimidos
antiflatulento

antiflatulento
antiflatulento
Venta libre
Gador
Precio
$266
$199 c/rec.
{
  "itemid": "115",
  "name": "Factor AG 200mg",
  "originalname": "FACTOR-AG 200 MG 20 COMP",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "antiflatulento",
  "searchkey": "antiflatulento factor ag 200 20 comprimidos",
  "itemgroup": "antiflatulento",
  "baseprice": "266",
  "preprice": "199",
  "aveprice": "269",
  "nameseo": "factor-ag-200mg",
  "cbar": "7730900990639",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/445228608c8950aa9a0c094a4d6e0bf5.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "5269",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630080297",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "99",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "148",
  "catid": "52",
  "catname": "antiflatulento",
  "catnameseo": "antiflatulento",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "52",
      "catname": "antiflatulento",
      "catnameseo": "antiflatulento",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2453",
      "drugname": "simeticona 200mg",
      "itemid": "115"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Calcio 500mg

20 comprimidos
recalcificante

recalcificante
recalcificante
Venta libre
Gador
Precio
$263
$197 c/rec.
{
  "itemid": "109",
  "name": "Calcio 500mg",
  "originalname": "CALCIO 500MG 20COM.(GADOR",
  "subname": "20 comprimidos",
  "description": "recalcificante",
  "searchkey": "recalcificante calcio 500 20 comprimidos",
  "itemgroup": "recalcificante",
  "baseprice": "263",
  "preprice": "197",
  "aveprice": "267",
  "nameseo": "calcio-500mg",
  "cbar": "7730900990554",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/c9e59d4fe562387a2b692e476c6e61f7.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "13604",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630080026",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "54",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "142",
  "catid": "54",
  "catname": "recalcificante",
  "catnameseo": "recalcificante",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "54",
      "catname": "recalcificante",
      "catnameseo": "recalcificante",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2448",
      "drugname": "calcio ",
      "itemid": "109"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Atenolol 50mg

28 comprimidos
antihipertensivo

antihipertensivo
antihipertensivo
Venta libre
Gador
Precio
$213
$128 c/rec.
{
  "itemid": "105",
  "name": "Atenolol 50mg",
  "originalname": "ATENOLOL 50MG 28CO.GADOR",
  "subname": "28 comprimidos",
  "description": "antihipertensivo",
  "searchkey": "antihipertensivo atenolol 50mg 28 comprimidos",
  "itemgroup": "antihipertensivo",
  "baseprice": "213",
  "preprice": "128",
  "aveprice": "217",
  "nameseo": "atenolol-50mg",
  "cbar": "7730900991087",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/b16f90b097517f2b66d8c7e4e747a7fb.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "2254",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630079870",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "57",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "137",
  "catid": "7",
  "catname": "antihipertensivo",
  "catnameseo": "antihipertensivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "7",
      "catname": "antihipertensivo",
      "catnameseo": "antihipertensivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2444",
      "drugname": "atenolol ",
      "itemid": "105"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Factor AG Pediátrico

50ml
antiflatulento

antiflatulento
antiflatulento
Venta libre
Gador
Precio
$179
$134 c/rec.
{
  "itemid": "116",
  "name": "Factor AG Pedi\u00e1trico",
  "originalname": "FACTOR-AG PEDIAT. 50 CC",
  "subname": "50ml ",
  "description": "antiflatulento",
  "searchkey": "antiflatulento factor ag pediatrico 50ml ",
  "itemgroup": "antiflatulento",
  "baseprice": "179",
  "preprice": "134",
  "aveprice": "181",
  "nameseo": "factor-ag-pediatrico",
  "cbar": "7730900990646",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/95451c0ff4a6e811f06ccc113d9ca02f.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "5270",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630080314",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "68",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "149",
  "catid": "52",
  "catname": "antiflatulento",
  "catnameseo": "antiflatulento",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "52",
      "catname": "antiflatulento",
      "catnameseo": "antiflatulento",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2454",
      "drugname": "simeticona 40mg\/ml",
      "itemid": "116"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Biletan Enzimatico

6 comprimidos
digestivo

digestivo
digestivo
Venta libre
Gador
Precio
$112
$84 c/rec.
{
  "itemid": "107",
  "name": "Biletan Enzimatico",
  "originalname": "BILETAN ENZIMAT.CAJITA X6",
  "subname": "6 comprimidos ",
  "description": "digestivo",
  "searchkey": "digestivo biletan enzimatico 6 comprimidos ",
  "itemgroup": "digestivo",
  "baseprice": "112",
  "preprice": "84",
  "aveprice": "114",
  "nameseo": "biletan-enzimatico",
  "cbar": "7730900993371",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/0095cf26f472c135218c9a9e930cd5a8.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "38138",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630079920",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "75",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "139",
  "catid": "53",
  "catname": "digestivo",
  "catnameseo": "digestivo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "53",
      "catname": "digestivo",
      "catnameseo": "digestivo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2446",
      "drugname": "pancreatina - simeticona - ac tioctico",
      "itemid": "107"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}
Imagen del producto

Ernex

5 comprimidos
tópico bucofaringeo

tópico bucofaringeo
tópico bucofaringeo
Venta libre
Gador
Precio
$80
$60 c/rec.
{
  "itemid": "113",
  "name": "Ernex ",
  "originalname": "ERNEX  5 COMP. BLISTER",
  "subname": "5 comprimidos",
  "description": "topico bucofaringeo",
  "searchkey": "topico bucofaringeo ernex 5 comprimidos",
  "itemgroup": "topico bucofaringeo ",
  "baseprice": "80",
  "preprice": "60",
  "aveprice": "81",
  "nameseo": "ernex",
  "cbar": "7730900993425",
  "brandid": "37",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/9fffadc5dd88b68a02d147fbdc85babd.jpg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "14980",
  "updatedsoftware": "1637330615",
  "updated": "1630080206",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "181",
  "status": "0",
  "typeid": "1",
  "brandname": "Gador",
  "brandseo": "gador",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/37.jpg",
  "typename": "Farmacia",
  "typenameseo": "farmacia",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_2.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_farmacia.png",
  "typeorder": "1",
  "icid": "146",
  "catid": "56",
  "catname": "topico bucofaringeo ",
  "catnameseo": "topico-bucofaringeo",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "56",
      "catname": "topico bucofaringeo ",
      "catnameseo": "topico-bucofaringeo",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2451",
      "drugname": "bencidamina clorhidrato",
      "itemid": "113"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}