Imagen del producto

Gasa Estérilizada 20x20-Indes

40 Trozos
Gasas Estérilizadas En Trozos De 20x20Cm

articulos curaciones
articulos curaciones
Venta libre
Indes Malla
Precio
$273
{
  "itemid": "2129",
  "name": "Gasa Esterilizada 20x20-Indes",
  "originalname": "GASA ENTERA 20X20EST.40TR",
  "subname": "40 Trozos",
  "description": "Gasas Esterilizadas En Trozos De 20x20Cm",
  "searchkey": "40 Trozos Gasa Esterilizada 10x10 Aler En 20x20 ",
  "itemgroup": "",
  "baseprice": "273",
  "preprice": "273",
  "aveprice": "273",
  "nameseo": "gasa-esterilizada-20x20-indes-40-trozos",
  "cbar": "",
  "brandid": "106",
  "image": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/products\/415e3c6609970d5b73a312c811c70586.jpeg",
  "control": "N",
  "selltype": "Venta libre",
  "softwareid": "15532",
  "updatedsoftware": "1654952376",
  "updated": "1654710418",
  "stock": "0",
  "discontinued": "0",
  "views": "259",
  "status": "0",
  "typeid": "6",
  "brandname": "Indes Malla",
  "brandseo": "indes-malla",
  "logo": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/brands\/",
  "typename": "General",
  "typenameseo": "general",
  "typeimage": "http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/http:\/\/beta.pulpi.com\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_5.svg",
  "typeimagemobile": "http:\/\/pulpi.com.uy\/sc\/uploads\/categories\/cat_icons_general.png",
  "typeorder": "6",
  "icid": "1700",
  "catid": "88",
  "catname": "articulos curaciones",
  "catnameseo": "articulos-curaciones",
  "cattype": "0",
  "catorder": "0",
  "catalias": "",
  "categories": [
    {
      "catid": "88",
      "catname": "articulos curaciones",
      "catnameseo": "articulos-curaciones",
      "cattype": "0",
      "catorder": "0",
      "catalias": ""
    }
  ],
  "isfavorite": false,
  "drugs": [
    {
      "drugid": "2791",
      "drugname": "Gasa Esteril",
      "itemid": "2129"
    }
  ],
  "controltext": "Venta libre"
}