Privalgia Migra

Privalgia Migra Blister 10 Comp
Ergotamina, Ibuprofeno, Cafeina

$11300

Antimigrañoso Venta libre Venta libre Caillon Y Hamonet

ERGOTAMINA+IBUPROFENO+CAFEINA

Pres:
Cant: 1

Productos relacionados

Imagen del producto

Ibupirac Migra

10 Comp
ERGOTAMINA+IBUPROFENO+CAFEINA

Antimigrañoso, Analgésico, Destacados
Antimigrañoso, Analgésico, Destacados
Venta libre
Precio
$146
Urufarma
Este producto no tiene imagen

Privalgia Migra

Blistera 25 X 10 Comp
ERGOTAMINA+IBUPROFENO+CAFEINA

Antimigrañoso, Analgésico
Antimigrañoso, Analgésico
Venta libre
Precio
$3062
Caillon Y Hamonet
Imagen del producto

Migra Perifar

16 Comp
ERGOTAMINA+IBUPROFENO+CAFEINA

Antimigrañoso, Analgésico
Antimigrañoso, Analgésico
Venta libre
Precio
$287
Spefar
Este producto no tiene imagen

Privalgia Migra

10 Comp
ERGOTAMINA+IBUPROFENO+CAFEINA

Antimigrañoso, Analgésico
Antimigrañoso, Analgésico
Venta libre
Precio
$140
Caillon Y Hamonet