Duzac 30 Mg

Duzac 30 Mg 30 Cap
Duloxetina

$112000

Antidepresivo Requiere receta verde Requiere receta verde Servimedic

DULOXETINA

Pres:
Cant: 1

Productos relacionados

Imagen del producto

Duxetin 30 Mg

14 Cap
DULOXETINA

Antidepresivo
Antidepresivo
Requiere receta verde
Precio
$715
Gador
Este producto no tiene imagen

Duzac 30 Mg

20 Cap
DULOXETINA

Antidepresivo
Antidepresivo
Requiere receta verde
Precio
$880
Servimedic
Este producto no tiene imagen

Nitidex 60 Mg

14 Comp
DULOXETINA

Antidepresivo
Antidepresivo
Requiere receta verde
Precio
$902
Teva
Imagen del producto

Duxetin 60 Mg

14 Cap
DULOXETINA

Antidepresivo
Antidepresivo
Requiere receta verde
Precio
$760
Gador